Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är upp till 100°C.

Krav på tillstånd

Krav på tillstånd

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hantera explosiva och brandfarliga varor. MSBs avdelning för brandfarliga och explosiva varor (före detta Sprängämnesinspektionen) är central myndighet för lagstiftningen och utfärdar tillämpningsbestämmelser. Kommunen är normalt tillsynsmyndighet och utfärdar tillstånd för hanteringen.

För att erhålla tillstånd krävs bland annat att en föreståndare finns och att han har erforderlig kompetens och utbildning.

I lokaler där brandfarliga eller explosiva varor hanteras råder ett generellt förbud mot rökning och att hantera öppen eld. Anslag skall finnas som anger att det är förbjudet.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor har reviderats. Den nya lagen gäller sedan den 1 september 2010.

Tillståndspliktiga mängder

Tillståndspliktiga mängder

MSBFS 2013:3

Volym (liter)        

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60° C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60° C upp till 100° C

Yrkesmässig publik verksamhet

Inomhus: 2
Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60
Andra gaser: 10

100

100

10 000

Krav på tillstånd

Krav på tillstånd

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt hantera explosiva och brandfarliga varor. MSBs avdelning för brandfarliga och explosiva varor (före detta Sprängämnesinspektionen) är central myndighet för lagstiftningen och utfärdar tillämpningsbestämmelser. Kommunen är normalt tillsynsmyndighet och utfärdar tillstånd för hanteringen.

För att erhålla tillstånd krävs bland annat att en föreståndare finns och att han har erforderlig kompetens och utbildning.

I lokaler där brandfarliga eller explosiva varor hanteras råder ett generellt förbud mot rökning och att hantera öppen eld. Anslag skall finnas som anger att det är förbjudet.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor har reviderats. Den nya lagen gäller sedan den 1 september 2010.

Tillståndspliktiga mängder

Tillståndspliktiga mängder

MSBFS 2013:3

Volym (liter)        

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60° C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60° C upp till 100° C

Yrkesmässig publik verksamhet

Inomhus: 2
Utomhus: 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

Gasol: 60
Andra gaser: 10

100

100

10 000

Relaterat