Släcksystem

Vid svåråtkomliga bränder eller vid stora brandrisker är ett fast installerat släcksystem en utmärkt släckanordning. De är ofta automatiska och fungerar utan insats av personal. Systemen aktiveras och styrs via ett brandlarmsystem, oftast med aspirerande detektorer. Systemen brukar indelas i rumsskydd och punktskydd. Flera olika släckmedel, systemuppbyggnader och användningsområden finns.