Nödbelysning

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

Lysande utrymningsskylt och rök runt skylten. Svart bakgrund.
När krävs nödljus?

När krävs nödljus?

Utrymningsvägar som kräver belysning för säker utrymning, ska ha nödbelysning som fungerar vid strömavbrott. Armaturerna ska sitta tillräckligt tätt så att de ger ett ljus på minst 1 lux vid golv.

Nödström erhålls normalt från ett batteri i armaturen eller från centralt placerat batteri. Kapaciteten skall vara tillräcklig för 1 timmes drifttid.

Regler för nödljus finns huvudsakligen i tre dokument.

Boverkets byggregler - BBR

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs:

"Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt."

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer dvs nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp.

Med samlingslokal menas en lokal en grupp av lokaler inom en brandcell där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Arbetsmiljöverket - Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2

Arbetsmiljöverket anger regler för nödljus och hänvisar även till BBR och SS-EN 1838. Reglerna anger: 

70 § Nödbelysning

”Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas i sådana arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen.” 

79 § Nödbelysning för utrymning

”Utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning ska vara möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.”

Svensk Standard för nödbelysning, SS-EN 1838

Sedan 1999 finns en standard för nödbelysning, SS-EN 1838. Standarden innehåller mycket detaljerade regler om nödbelysning. Den föreskriver bland annat att nödbelysning ska finnas på följande ställen:

 • I gångväg till utrymningsväg, min 1 lux vid golvnivå
 • Vid utrymningsväg och omedelbart utanför utrymningsväg
 • Vid larmtryckknapp, släckredskap och första hjälpen utrustning, 5 lux
 • Vid riktningsförändring, hinder eller nivåskiftning i utrymningsväg
 • På arbetsplats med hög risk t ex kemikalier eller farliga maskiner min 15 lux
 • På öppna ytor så kallade anti-panikområden, 0,5 lux
Hänvisningsarmatur

Hänvisningsarmatur

I miljöer med krav på nödbelysning ska även utrymningsskyltningen bestå av armaturer. Enbart efterlysande skyltar är inte tillräckligt.

Ledljus

Ledljus

Ledljuset har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut.

Nödljusarmaturen monteras i taket. Beroende på takhöjd och montageriktning krävs olika stort montageavstånd för att uppnå rätt ljus på golvnivå.

Utdrag ur standard SS EN 1838:1999:

4.2                Ledljus

4.2.1    För utrymningsvägar upp till 2 meter i bredd, skall den horisontella luminansen (belysningsvärdet) på golvet längs centerlinjen inte underskrida 1 lx, och centerlinjen bestående av inte mindre än hälften av bredden på utrymningsvägen skall belysas till minst 50% av det värdet. Utrymningsvägar bredare än 2 meter kan beaktas som flera parallella utrymningsvägar på 2 meter vardera eller som öppen yta (antipanikområde).

4.2.2    Förhållandet mellan det högsta och lägsta belysningsvärdet får inte vara större än 40:1 längs centerlinjen i en utrymningsväg.

4.2.3    Bländning skall hållas till ett minimum genom att begränsa ljusintensiteten på nödljusarmaturen inom synfältet.

4.2.5   Minsta tillåtna reservkraft skall vara 1 timme.

När krävs nödljus?

När krävs nödljus?

Utrymningsvägar som kräver belysning för säker utrymning, ska ha nödbelysning som fungerar vid strömavbrott. Armaturerna ska sitta tillräckligt tätt så att de ger ett ljus på minst 1 lux vid golv.

Nödström erhålls normalt från ett batteri i armaturen eller från centralt placerat batteri. Kapaciteten skall vara tillräcklig för 1 timmes drifttid.

Regler för nödljus finns huvudsakligen i tre dokument.

Boverkets byggregler - BBR

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs:

"Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt."

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer dvs nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp.

Med samlingslokal menas en lokal en grupp av lokaler inom en brandcell där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Arbetsmiljöverket - Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2

Arbetsmiljöverket anger regler för nödljus och hänvisar även till BBR och SS-EN 1838. Reglerna anger: 

70 § Nödbelysning

”Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas i sådana arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen.” 

79 § Nödbelysning för utrymning

”Utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning ska vara möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott.”

Svensk Standard för nödbelysning, SS-EN 1838

Sedan 1999 finns en standard för nödbelysning, SS-EN 1838. Standarden innehåller mycket detaljerade regler om nödbelysning. Den föreskriver bland annat att nödbelysning ska finnas på följande ställen:

 • I gångväg till utrymningsväg, min 1 lux vid golvnivå
 • Vid utrymningsväg och omedelbart utanför utrymningsväg
 • Vid larmtryckknapp, släckredskap och första hjälpen utrustning, 5 lux
 • Vid riktningsförändring, hinder eller nivåskiftning i utrymningsväg
 • På arbetsplats med hög risk t ex kemikalier eller farliga maskiner min 15 lux
 • På öppna ytor så kallade anti-panikområden, 0,5 lux
Hänvisningsarmatur

Hänvisningsarmatur

I miljöer med krav på nödbelysning ska även utrymningsskyltningen bestå av armaturer. Enbart efterlysande skyltar är inte tillräckligt.

Ledljus

Ledljus

Ledljuset har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut.

Nödljusarmaturen monteras i taket. Beroende på takhöjd och montageriktning krävs olika stort montageavstånd för att uppnå rätt ljus på golvnivå.

Utdrag ur standard SS EN 1838:1999:

4.2                Ledljus

4.2.1    För utrymningsvägar upp till 2 meter i bredd, skall den horisontella luminansen (belysningsvärdet) på golvet längs centerlinjen inte underskrida 1 lx, och centerlinjen bestående av inte mindre än hälften av bredden på utrymningsvägen skall belysas till minst 50% av det värdet. Utrymningsvägar bredare än 2 meter kan beaktas som flera parallella utrymningsvägar på 2 meter vardera eller som öppen yta (antipanikområde).

4.2.2    Förhållandet mellan det högsta och lägsta belysningsvärdet får inte vara större än 40:1 längs centerlinjen i en utrymningsväg.

4.2.3    Bländning skall hållas till ett minimum genom att begränsa ljusintensiteten på nödljusarmaturen inom synfältet.

4.2.5   Minsta tillåtna reservkraft skall vara 1 timme.

Relaterat

 • Service

Service och underhåll av nödbelysning

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

 • Kunskapsbank

Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

 • Webbshop

Hänvisningsarmatur Linus-Li, frostskyddad

Hänvisningsarmatur Linus-Li, frostskyddad

 • Webbshop

Hänvisningsarmatur typ Pelux med självtest, 25 m, Vit, 3 tim

Hänvisningsarmatur med självtest. Siktavstånd 25 m. 4 st piktogram

 • Webbshop

Hänvisningsarmatur Linus-Li 22 m

Nödljus med piktogram och självtestfunktion

 • Webbshop

Hänvisningsarmatur typ Pelux med självtest, 25 m, 3 timmar

Hänvisningsarmatur med självtest. Siktavstånd 25 m. 4 st piktogram

 • Webbshop

Hänvisningsarmatur typ Pelux med självtest, 40 m, Vit, 3 tim

Hänvisningsarmatur med självtest. Siktavstånd 40 m. 4 st piktogram

 • Produkt

Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.