Stigarledningar

Brandbekämpning i höga byggnader ställer stora krav på installationerna. Stigarledningar består av ett system av rör och ventiler som säkerställer en byggnads vattentillförsel flera våningar upp. Dafo har ett brett sortiment ventiler, grenrör och kopplingar samt annan brandarmatur för stigarledningar.

Stigarledingar är ett krav vid byggnadshöjder över 24 meter enligt Boverkets Byggregler BBR19- 5:733. ”I byggnader med en bygghöjd över 24 meter skall stigarledningar för släckvatten anordnas i trapphus. Stigarledningarna bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel enligt SS3654."

 

Ventiler

Ventiler

Ventiler för stigarledningar finns i olika utföranden och dimensioner. Utrustningen är tillverkad enligt den svenska SMS-standarden.

Kopplingar och ventiler har anslutningar med 32 mm klokoppling eller 63 mm normalkoppling, samma standard som används av landets brandförsvar.

Brandpostventiler

Brandpostventilerna är av kägelventilkonstruktion. Ventilhuset och ventildelar är tillverkade i mässing. Huset är rödlackerat. Ventilkäglan är försedd med en packning i EPDM-gummi. Ventilerna självdränerande och därmed frostsäkra.

Brandpostgrenrör med rattventil

Brandpostventilen är försedd med dubbla rattventiler. Inloppet har utvändig anslutning DN65 och utloppen är normalt försedda med normalkopplingar.

Grenrör med kulventil

Grenrör typ 211 har inlopp DN50 och två utlopp DN25. Utloppen är normalt försett med klokoppling för slanganslutning. Grenröret är tillverkat helt i aluminium och har låg vikt.

Armatur

Brandarmatur

Kopplingar är tillverkade i legerad aluminium och guleloxerade.

De mindre kopplingarna är försedda med 32 mm klokoppling och de större med 63 mm normal­koppling. Konstruktionen följer den svenska standarden för brandarmatur.

Brandslang och annan utrustning som brandförsvar använder kan anslutas till standardens klo- och normalkopplingar.

Kopplingarna är märkta med artikelnummer och batchnummer som hänvisar till aktuell tillverkningsbatch.

Luckor och skåp

Luckor och skåp

Enligt standarden SS 3112 ska stigarledningens armatur förläggas i låsbart skåp eller lucka. Stigarledningen installeras vanligen i byggnadens schakt, men även utanpåliggande installationer förekommer. Luckor och skåp kan öppnas med brandkårsnyckel.

Stigarledningslucka / fasadlucka

Lucka avsedd för inbyggnad eller inmurning i trapphus eller liknande. För installationer utomhus finns isolerade fasadluckor.

Stigarledningsskåp

Då stigarledningen är installerad utanpåliggande i ett trapphus används ett ventilskåp. Skåpen finns i flera olika varianter och storlekar.

Ventiler

Ventiler

Ventiler för stigarledningar finns i olika utföranden och dimensioner. Utrustningen är tillverkad enligt den svenska SMS-standarden.

Kopplingar och ventiler har anslutningar med 32 mm klokoppling eller 63 mm normalkoppling, samma standard som används av landets brandförsvar.

Brandpostventiler

Brandpostventilerna är av kägelventilkonstruktion. Ventilhuset och ventildelar är tillverkade i mässing. Huset är rödlackerat. Ventilkäglan är försedd med en packning i EPDM-gummi. Ventilerna självdränerande och därmed frostsäkra.

Brandpostgrenrör med rattventil

Brandpostventilen är försedd med dubbla rattventiler. Inloppet har utvändig anslutning DN65 och utloppen är normalt försedda med normalkopplingar.

Grenrör med kulventil

Grenrör typ 211 har inlopp DN50 och två utlopp DN25. Utloppen är normalt försett med klokoppling för slanganslutning. Grenröret är tillverkat helt i aluminium och har låg vikt.

Armatur

Brandarmatur

Kopplingar är tillverkade i legerad aluminium och guleloxerade.

De mindre kopplingarna är försedda med 32 mm klokoppling och de större med 63 mm normal­koppling. Konstruktionen följer den svenska standarden för brandarmatur.

Brandslang och annan utrustning som brandförsvar använder kan anslutas till standardens klo- och normalkopplingar.

Kopplingarna är märkta med artikelnummer och batchnummer som hänvisar till aktuell tillverkningsbatch.

Luckor och skåp

Luckor och skåp

Enligt standarden SS 3112 ska stigarledningens armatur förläggas i låsbart skåp eller lucka. Stigarledningen installeras vanligen i byggnadens schakt, men även utanpåliggande installationer förekommer. Luckor och skåp kan öppnas med brandkårsnyckel.

Stigarledningslucka / fasadlucka

Lucka avsedd för inbyggnad eller inmurning i trapphus eller liknande. För installationer utomhus finns isolerade fasadluckor.

Stigarledningsskåp

Då stigarledningen är installerad utanpåliggande i ett trapphus används ett ventilskåp. Skåpen finns i flera olika varianter och storlekar.

Relaterat