Första Hjälpen-utbildningar

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivningen agerar innan ambulansen kommer kan rädda liv och minska skadorna. Första hjälpen-utbildningen riktar sig till alla och inga speciella förkunskaper krävs. Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande och första hjälpen. Utbildningsprogrammet utformas utifrån lokala behov och risker. Vi kan även utföra kombinationsutbildningar med hjärtstartare och brandskydd.