Fallskyddsutbildningar

Det är avgörande att utbilda och träna personalen i korrekt användning av fallskyddsutrustningen och de metoder som används vid arbete på höjd. Detta inkluderar även lagar och regler, ansvar arbetsgivare/arbetstagare, riskbedömningar, räddningsmetoder och räddningsplaner. Vi genomför omkring 1000 utbildningar årligen och våra fallskyddsutbildningar är allt från grundläggande till avancerade räddningsutbildningar. Vi anordnar också anpassade utbildningar utifrån risk och behovsanalyser.