Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med servicen och utförs av en brandskyddstekniker.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll görs för att i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Vi gör en kartläggning av hur er beredskap inför en eventuell brand eller olycka ser ut. Vi besöker verksamheten och dokumenterar samt ställer vi frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vi kontrollerar också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. 

Efter genomförd brandskyddskontroll återkommer vi med en skriftlig rapport där vi presenterar ert nuläge och, där det behövs, föreslår förbättringsåtgärder.

Brandskydd för verksamheten

Vi hjälper dig med rådgivning och tar fram ett förslag på en paketerad lösning som passar just din verksamhet.

 

 

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

 

 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll görs för att i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Vi gör en kartläggning av hur er beredskap inför en eventuell brand eller olycka ser ut. Vi besöker verksamheten och dokumenterar samt ställer vi frågor om hur ni arbetar systematiskt med ert brandskyddsarbete.

Vi kontrollerar också vilken beredskap ni har för eventuella olyckor och sjukdomsfall. 

Efter genomförd brandskyddskontroll återkommer vi med en skriftlig rapport där vi presenterar ert nuläge och, där det behövs, föreslår förbättringsåtgärder.

Brandskydd för verksamheten

Vi hjälper dig med rådgivning och tar fram ett förslag på en paketerad lösning som passar just din verksamhet.

 

 

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

Brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsamt. Arbetsstillestånd, förstörda konstruktioner och material samt i värsta fall skadad personal med sjukfrånvaro.

Under byggtiden är ofta brandrisken förhöjd, samtidigt som det fasta brandskyddet inte ännu är installerat. Vi hjälper till att säkerställa brandskyddet under byggtiden och är behjälpliga i hela processen med rådgivning till projektledare, konstruktörer och byggare. Exempel på några av de faktorer som behöver säkerställas:

 • Att utrymning från byggarbetsplatsen samt angränsande verksamheter  fungerar.
 • Att brandskyddet i pågående verksamheter upprätthålls även under byggtiden, omfattar även brandteknisk avskiljning mot byggarbetsplats.
 • Att räddningstjänst har möjlighet att göra insats i såväl byggarbetsplatsen som pågående intilliggande verksamhet.

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

 

 

 

Relaterat

 • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

 • Service

Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

 • Service

Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF500.

 • Kunskapsbank

Rickard Sederlin

Behörig ingenjör gassläcksystem

 • Kunskapsbank

Björn Wimnell

Sakkunnig gassläcksystem

 • Kunskapsbank

Zlatko Profus

Behörig ingenjör brandlarm, sakkunnig brandlarm.

Novec

Novec är en gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Novec leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning.

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.