Zlatko Profus

Behörig ingenjör brandlarm, sakkunnig brandlarm.

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man anskaffar ett brandlarm?

Den första frågan man måste ställa sig är: vad är anledningen till att vi väljer att skaffa ett automatiskt brandlarm? Grundprincipen borde vara att skydda de anställda och sina kunder, men även sin verksamhet och sitt varumärke. Ibland kan det även finnas andra kravställare t ex myndighet, försäkringsbolag eller någon annan.

Vilka är de vanligaste felen du ser?

Ett vanligt förekommande fel är exempelvis att man väljer fel detektor till ett utrymme. Det kan medföra att onödiga larm utlöses vilket leder till larmutryckning eller utrymning. Ett annat fel som är ganska vanligt är att man skaffar ett brandlarm, men att det inte underhålls, eller att det saknas personal på plats som kan hantera brandlarmet.

I vilka delar i processen är du som sakkunnig behjälplig?

Jag som sakkunnig kan t ex hjälpa till med planeringen och projekteringen av brandlarmet för att uppfylla de krav som ställs. Gör man rätt redan från början blir det oftast billigare än om man behöver göra ändringar eller kompletteringar i efterhand.

Jag fungerar även som stöd till installatör och våra tekniker under hela installationen och arbetar med kvalitetssäkring för att säkerställa att gällande normer och krav följs, att installationen är fackmannamässigt gjort men även att kunden har fått det man har kommit överens om.

Certifiering

Som behörig ingenjör brandlarm arbetar Zlatko som sakkunnig person för anläggarfirma för brandlarm, projektör för brandlarm och besiktningsman för brandlarmanläggningar och brandskyddsanordningar.

I SBSCs norm anges de krav som finns på kompetensen som behörig ingenjör brandlarm. Genom certifieringen säkerställs att kraven uppfylles och att de brand- och utrymningsanläggningar som hanteras utförs med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man anskaffar ett brandlarm?

Den första frågan man måste ställa sig är: vad är anledningen till att vi väljer att skaffa ett automatiskt brandlarm? Grundprincipen borde vara att skydda de anställda och sina kunder, men även sin verksamhet och sitt varumärke. Ibland kan det även finnas andra kravställare t ex myndighet, försäkringsbolag eller någon annan.

Vilka är de vanligaste felen du ser?

Ett vanligt förekommande fel är exempelvis att man väljer fel detektor till ett utrymme. Det kan medföra att onödiga larm utlöses vilket leder till larmutryckning eller utrymning. Ett annat fel som är ganska vanligt är att man skaffar ett brandlarm, men att det inte underhålls, eller att det saknas personal på plats som kan hantera brandlarmet.

I vilka delar i processen är du som sakkunnig behjälplig?

Jag som sakkunnig kan t ex hjälpa till med planeringen och projekteringen av brandlarmet för att uppfylla de krav som ställs. Gör man rätt redan från början blir det oftast billigare än om man behöver göra ändringar eller kompletteringar i efterhand.

Jag fungerar även som stöd till installatör och våra tekniker under hela installationen och arbetar med kvalitetssäkring för att säkerställa att gällande normer och krav följs, att installationen är fackmannamässigt gjort men även att kunden har fått det man har kommit överens om.

Certifiering

Som behörig ingenjör brandlarm arbetar Zlatko som sakkunnig person för anläggarfirma för brandlarm, projektör för brandlarm och besiktningsman för brandlarmanläggningar och brandskyddsanordningar.

I SBSCs norm anges de krav som finns på kompetensen som behörig ingenjör brandlarm. Genom certifieringen säkerställs att kraven uppfylles och att de brand- och utrymningsanläggningar som hanteras utförs med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

Relaterat