Rätt skydd mot brand

Vår affärsidé - ett brett produkt- och tjänsteutbud på teknikfronten.

Dafo firar 100 år, konfetti
Vår affärsidé

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla ett modernt och effektivt brandskydd.

Vi erbjuder marknadens bredaste program av brand- och räddningsmateriel. Allt från brandsläckaren och brandvarnaren för hemmet till avancerade tekniska lösningar för industri och räddningstjänst. Som ett självklart komplement ingår rådgivning, projektering, montage och utbildning samt givetvis återkommande service.

Vår vision

Vår vision - Nordens ledande brandskyddsföretag

Norden ska vara vår hemmamarknad och Dafo och våra samarbetspartners ska vare en av de ledande aktörerna på respektive marknad.

Företagets affärer skall ha en god lönsamhet både för oss och våra samarbetspartner. Lönsamheten ska ge möjligheter att förbättra brandskyddsarbetet och aktivt utveckla befintliga och nya produkter och marknader.

Dafo skall samarbeta med och representera ledande tillverkare från hela världen. Sortimentet ska dessutom bestå av egenutvecklade produkter som är konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Vår exportandel ska öka.

Varumärket Dafo ska stå för kvalitet och pålitlighet och våra tjänster och produkter skall vara ett naturligt förstahandsval för kunderna. Arbetet ska bygga på ett nära och utvecklande samarbete med våra kunder.

Dafo ska vara en attraktiv arbetsplats som kan attrahera och behålla branschens mest kompetenta medarbetare.

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Innovativa

En hög teknisk kompetens och en vilja att driva utvecklingen framåt är två viktiga egenskaper som gör att vi kan erbjuda lösningar som både är effektiva och tar hänsyn till kundernas unika behov.

Engagerade

Att bara sälja brandskydd är inte tillräckligt, vi är mer engagerade är så. Rådgivning, projektering, montage, utbildning och service utgör också en del av vårt totala kunderbjudande.

Trovärdiga

Genom att leverera produkter av hög kvalitet som motsvarar alla krav och normer, blir vi en aktör att lita på. Därför är det ingen slump att myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisationer väljer oss som samarbetspartner. Ett annat bevis för vår trovärdighet är att vi är kvalitetssäkrade enligt ISO 14001.

Erfarna

Över 100 år i branschen talar sitt tydliga språk. Vår erfarenhet är en stabil grund att stå på när vi fortsätter att utveckla effektiva brandskydd och räddningsmateriel.

Vår affärsidé

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla ett modernt och effektivt brandskydd.

Vi erbjuder marknadens bredaste program av brand- och räddningsmateriel. Allt från brandsläckaren och brandvarnaren för hemmet till avancerade tekniska lösningar för industri och räddningstjänst. Som ett självklart komplement ingår rådgivning, projektering, montage och utbildning samt givetvis återkommande service.

Vår vision

Vår vision - Nordens ledande brandskyddsföretag

Norden ska vara vår hemmamarknad och Dafo och våra samarbetspartners ska vare en av de ledande aktörerna på respektive marknad.

Företagets affärer skall ha en god lönsamhet både för oss och våra samarbetspartner. Lönsamheten ska ge möjligheter att förbättra brandskyddsarbetet och aktivt utveckla befintliga och nya produkter och marknader.

Dafo skall samarbeta med och representera ledande tillverkare från hela världen. Sortimentet ska dessutom bestå av egenutvecklade produkter som är konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Vår exportandel ska öka.

Varumärket Dafo ska stå för kvalitet och pålitlighet och våra tjänster och produkter skall vara ett naturligt förstahandsval för kunderna. Arbetet ska bygga på ett nära och utvecklande samarbete med våra kunder.

Dafo ska vara en attraktiv arbetsplats som kan attrahera och behålla branschens mest kompetenta medarbetare.

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Innovativa

En hög teknisk kompetens och en vilja att driva utvecklingen framåt är två viktiga egenskaper som gör att vi kan erbjuda lösningar som både är effektiva och tar hänsyn till kundernas unika behov.

Engagerade

Att bara sälja brandskydd är inte tillräckligt, vi är mer engagerade är så. Rådgivning, projektering, montage, utbildning och service utgör också en del av vårt totala kunderbjudande.

Trovärdiga

Genom att leverera produkter av hög kvalitet som motsvarar alla krav och normer, blir vi en aktör att lita på. Därför är det ingen slump att myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisationer väljer oss som samarbetspartner. Ett annat bevis för vår trovärdighet är att vi är kvalitetssäkrade enligt ISO 14001.

Erfarna

Över 100 år i branschen talar sitt tydliga språk. Vår erfarenhet är en stabil grund att stå på när vi fortsätter att utveckla effektiva brandskydd och räddningsmateriel.

Relaterat