Service och underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv. Dafo utför underhåll på samtliga brandredskap såsom brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar samt även det passiva brandskyddet såsom branddörrar, brandtätningar och rökluckor. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.