Service och underhåll av brandsläckare

Brandsläckare behöver service och underhåll för att fungera optimalt. En icke fungerande eller skadad brandsläckare kan vara förödande vid ett olyckstillbud.

Brandsläckare från Dafo Brand
Serviceutförande

Service och underhåll

Brandsläckare ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn, underhåll och omladdning av brandsläckare ska utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – underhåll och omladdning av brandsläckare.

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

 • Tillsyn - rutinkontroll av användaren
 • Översyn / underhåll / kontroll - utförs årligen av servicetekniker
 • Utökad kontroll / revisionsbesiktning - verkstadsgenomgång med omladdning

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här! 

Service av alla fabrikat

Vi lagerhåller reservdelar och utför service på marknadens samtliga fabrikat av brandsläckare. Vi tillämpar ett rationellt utbytes­system som innebär att kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad släckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Samtliga släckare som vi utför omladdning på fylls med högeffektpulver även om de i originalutförande är fyllda med standardpulver.

Våra servicebilar är välutrustade och normalt finns även materiel för komplettering och underhåll av första hjälpen, brandtätning, utrymningsmarkeringar och armaturer. Vi kan vid ordinarie servicetillfälle åtgärda mer än brandsläckarna.

Serviceintervall

Rutinkontroll

Tillsyn av brandsläckare sker normalt en gång per månad och ingår i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Vid kontrollen ska följande säkerställas:

 • Att brandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
 • Att brandsläckaren inte är blockerad
 • Att brandsläckarens instruktion är läsbar och vänd utåt
 • Att brandsläckaren inte har några synliga skador
 • Att manometern visar rätt tryck
 • Att brandsläckaren är plomberad

Årlig kontroll och verkstadsgenomgång

Vi utför löpande kontroll och service av brandsläckare. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från myndigheter och försäkringsbolag. För brandsläckare gäller SS 3656 Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare. Några av de moment vi utför är:

 • Brandsläckare kontrolleras och servas en gång per år.
 • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
 • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av brandsläckare.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar av brandsläckare eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Utbytessystem

För att minska transport- och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytes­system. Kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad brandsläckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Omhändertagande av skum

Vid omladdning av skumsläckare omhändertar vi det begagnade skummet och lämnar det för destruktion.

Serviceutförande

Service och underhåll

Brandsläckare ska underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Tillsyn, underhåll och omladdning av brandsläckare ska utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – underhåll och omladdning av brandsläckare.

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

 • Tillsyn - rutinkontroll av användaren
 • Översyn / underhåll / kontroll - utförs årligen av servicetekniker
 • Utökad kontroll / revisionsbesiktning - verkstadsgenomgång med omladdning

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här! 

Service av alla fabrikat

Vi lagerhåller reservdelar och utför service på marknadens samtliga fabrikat av brandsläckare. Vi tillämpar ett rationellt utbytes­system som innebär att kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad släckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Samtliga släckare som vi utför omladdning på fylls med högeffektpulver även om de i originalutförande är fyllda med standardpulver.

Våra servicebilar är välutrustade och normalt finns även materiel för komplettering och underhåll av första hjälpen, brandtätning, utrymningsmarkeringar och armaturer. Vi kan vid ordinarie servicetillfälle åtgärda mer än brandsläckarna.

Serviceintervall

Rutinkontroll

Tillsyn av brandsläckare sker normalt en gång per månad och ingår i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Vid kontrollen ska följande säkerställas:

 • Att brandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
 • Att brandsläckaren inte är blockerad
 • Att brandsläckarens instruktion är läsbar och vänd utåt
 • Att brandsläckaren inte har några synliga skador
 • Att manometern visar rätt tryck
 • Att brandsläckaren är plomberad

Årlig kontroll och verkstadsgenomgång

Vi utför löpande kontroll och service av brandsläckare. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från myndigheter och försäkringsbolag. För brandsläckare gäller SS 3656 Svensk Standard för underhåll och omladdning av brandsläckare. Några av de moment vi utför är:

 • Brandsläckare kontrolleras och servas en gång per år.
 • Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
 • Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av brandsläckare.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar av brandsläckare eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Utbytessystem

För att minska transport- och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytes­system. Kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad brandsläckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Omhändertagande av skum

Vid omladdning av skumsläckare omhändertar vi det begagnade skummet och lämnar det för destruktion.

Relaterat

 • Service

Service och underhåll av nödbelysning

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

 • Service

Service och underhåll av brandposter

Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3.

 • Service

Service och underhåll av brandredskap

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor.

 • Tjänster

Riksavtal

Om en verksamhet bedrivs på flera orter i Sverige så finns en rad fördelar med att teckna ett riksavtal med Dafo. Det ger en bra översikt och kontroll över alla enheter.

 • Produkt

Vatten- och vätskesläckare

Släckaren släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning.

 • Produkt

Vatten

Vatten släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ för släckning av A-bränder.

 • Om oss

Vårt ansvar – din trygghet

För oss handlar hållbart företagande om att förena lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Våra produkter och tjänster ska bidra till att skapa ett säkrare samhälle och tryggare miljöer för våra kunder.

 • Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och ska genomsyra allt Dafo gör. Vi arbetar alltmer intensivt för minskad miljö- och klimatpåverkan, för rena affärer, goda arbetsförhållanden, mångfald och jämställdhet.