Service och underhåll av första hjälpen-utrustning

Första hjälpen-utrusning såsom tavlor och stationer samt hjärtstartare kontrolleras vanligtvis i samband med det årliga underhållet av brandredskap.

Serviceintervall

Rutinkontroll

Tillsyn av första hjälpen-utrustning och hjärtstartare utförs av användaren normalt en gång per månad. Välkommen att läsa mer och boka vår HLR-utbildning, som hålls kontinuerligt.

Årlig kontroll

En årlig kontroll utförs av servicetekniker och sker normalt samtidigt som övrigt brandredskap kontrolleras.

Första hjälpen-stationer eller -tavlor kontrolleras och fylls på. Det är vanligt att utrustningen föråldras eller används utan att det uppmärksammas. Det är också lätt att utrustningen försvinner. Hela plåster-lådan tas med vid en skada och vid nästa tillfälle saknas den helt. Vissa saker tar slut och fylls inte på. 

Vid kontroll av hjärtstartare säkerställs tillgänglighet, varselskyltning och status på apparaten. Beroende på typ av hjärtstartare varierar hållbarheten på elektroder och batterier mellan ca 2-5 år. Efter användning behöver elektrodplattorna bytas ut och batteriet bytas eller återuppladdas. 

Dafo erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete. Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om SBA här!

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

 

Serviceintervall

Rutinkontroll

Tillsyn av första hjälpen-utrustning och hjärtstartare utförs av användaren normalt en gång per månad. Välkommen att läsa mer och boka vår HLR-utbildning, som hålls kontinuerligt.

Årlig kontroll

En årlig kontroll utförs av servicetekniker och sker normalt samtidigt som övrigt brandredskap kontrolleras.

Första hjälpen-stationer eller -tavlor kontrolleras och fylls på. Det är vanligt att utrustningen föråldras eller används utan att det uppmärksammas. Det är också lätt att utrustningen försvinner. Hela plåster-lådan tas med vid en skada och vid nästa tillfälle saknas den helt. Vissa saker tar slut och fylls inte på. 

Vid kontroll av hjärtstartare säkerställs tillgänglighet, varselskyltning och status på apparaten. Beroende på typ av hjärtstartare varierar hållbarheten på elektroder och batterier mellan ca 2-5 år. Efter användning behöver elektrodplattorna bytas ut och batteriet bytas eller återuppladdas. 

Dafo erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete. Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om SBA här!

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

 

Relaterat