E-learning

E-learning är en interaktiv utbildning via datorn. Den innehåller simuleringar där du själv tar dig fram genom olika kunskapsavsnitt och scenarion. Utbildningen innehåller filmklipp, animationer, bilder och speakerljud – allt för att inlärningsprocessen ska bli så lärorik och intressant som möjligt.

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Med e-learning kan hela personalstyrkan snabbt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper, samtidigt som företaget spar in på dyra kurskostnader och resor. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet. Hemma, på jobbet eller på resande fot, 365 dagar om året. På så sätt kan varje medarbetare hänga med när det gäller brandsäkerheten.

Dafos e-learning skräddarsys efter beställarens verksamhet, behov, önskemål och budget. Företaget får webbaccess till en egen site med möjlighet till egen logotype. En kontrollpanel ger den ubildningsansvarige sammanställningar av kunskapsnivåer, kurser och tester och med hjälp av Dafos serverhosting minimerar IT-avdelningens engagemang och tid.

Syftet med e-learningen är att ge kursdeltagaren kunskap om säkerhet och ansvar, regler, förebyggande brandskydd, intern brandskyddskontroll, utrymningsvägar, byggnadstekniskt brandskydd, släckutrustning, brandförlopp och att uppmärksamma och förebygga brandrisker.

Mål

Utbildningens mål

E-learning ger kunskap och information som behövs för att kunna agera rätt
i olika situationer. Personalens kunskaper om brand är otroligt viktiga för brandskyddsarbetet och genom att systematiskt arbeta med brandsäkerheten skapas medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Fördelar med e-learning

Fördelar med e-learning

E-learning är både flexibel och kostnadseffektiv. Utbildningen går att genomföra när som helst och var som helst så länge du har tillgång till en dator. Till utbildningen går det också att koppla ett kunskapstest, vilket är ett bra sätt att säkerställa kunskapsnivån vid till exempel nyanställning eller om man bara vill kontrollera och uppdatera sina kunskaper med viss tidsintervall.

Fördelar med e-learning:

 • Förenklar inlärningen av viktig kunskap på företaget
 • Försäkrar mot okunskap – alla på företaget kan utbildas
 • Spar in på resor, kurskostnader och miljön
 • Minskar supporten
 • Höjer effektiviteten till mycket låg kostnad
 • Ökar kontrollen på personalens kunskapsnivå
Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Med e-learning kan hela personalstyrkan snabbt förbättra och komplettera sina brandskyddskunskaper, samtidigt som företaget spar in på dyra kurskostnader och resor. De anställda kan gå kursen när de vill och då de har möjlighet. Hemma, på jobbet eller på resande fot, 365 dagar om året. På så sätt kan varje medarbetare hänga med när det gäller brandsäkerheten.

Dafos e-learning skräddarsys efter beställarens verksamhet, behov, önskemål och budget. Företaget får webbaccess till en egen site med möjlighet till egen logotype. En kontrollpanel ger den ubildningsansvarige sammanställningar av kunskapsnivåer, kurser och tester och med hjälp av Dafos serverhosting minimerar IT-avdelningens engagemang och tid.

Syftet med e-learningen är att ge kursdeltagaren kunskap om säkerhet och ansvar, regler, förebyggande brandskydd, intern brandskyddskontroll, utrymningsvägar, byggnadstekniskt brandskydd, släckutrustning, brandförlopp och att uppmärksamma och förebygga brandrisker.

Mål

Utbildningens mål

E-learning ger kunskap och information som behövs för att kunna agera rätt
i olika situationer. Personalens kunskaper om brand är otroligt viktiga för brandskyddsarbetet och genom att systematiskt arbeta med brandsäkerheten skapas medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Fördelar med e-learning

Fördelar med e-learning

E-learning är både flexibel och kostnadseffektiv. Utbildningen går att genomföra när som helst och var som helst så länge du har tillgång till en dator. Till utbildningen går det också att koppla ett kunskapstest, vilket är ett bra sätt att säkerställa kunskapsnivån vid till exempel nyanställning eller om man bara vill kontrollera och uppdatera sina kunskaper med viss tidsintervall.

Fördelar med e-learning:

 • Förenklar inlärningen av viktig kunskap på företaget
 • Försäkrar mot okunskap – alla på företaget kan utbildas
 • Spar in på resor, kurskostnader och miljön
 • Minskar supporten
 • Höjer effektiviteten till mycket låg kostnad
 • Ökar kontrollen på personalens kunskapsnivå

Relaterat