Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter / utrustning, service och årlig kontroll.

Till webbshopen
  • Personlig fallskyddsutrustning och fast installerad utrustning.
  • Utbildning i allt från grundläggande fallskydd till avancerade räddningsutbildningar.
  • Besiktningar och service på befintlig fallskyddsutrustning.

Personlig fallskyddsutrustning

Säkerhet på hög höjd! Vi tillhandahåller fallskyddsprodukter från de främsta tillverkarna, oavsett om det är en fallskyddssele och ett block eller mer avancerad räddningsutrustning. Vi hjälper gärna till att hitta rätt utrustning för just er verksamhet.

Fasta fallskyddssystem

Fallskyddslösningarna anpassas efter arbetsplatsens specifika behov och är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för personer som arbetar på höga höjder. De fasta systemen kan inkludera installation av fasta fallskyddssystem, förankringspunkter, tripoder och räddningsutrustning.

Fallskyddsutbildning

Det är avgörande att utbilda och träna personalen i korrekt användning av fallskyddsutrustning och de metoder som används vid arbete på höjd. Våra fallskyddsutbildningar är allt från grundläggande till avancerade räddningsutbildningar. Vi anordnar också anpassade utbildningar utifrån risk och behovsanalyser.

Projektering och installation

Vi projekterar och installerar fasta fallskyddssystem, t ex sken- och vajersystem och personlig fallskyddsutrustning såsom fallskyddsselar, block, falldämparlinor. Först genomför vi en noggrann riskbedömning och behovsanalys av arbetsplatsen för att identifiera potentiella fallrisker och farliga områden. Fallskyddslösningarna anpassas efter arbetsplatsens specifika behov och era behov och förutsättningar. Vi erbjuder också Rescue Standby för situationer där det finns behov av räddningspersonal på plats.

Service och besiktning

Utrustningen ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för att hjälpa er med er utrustning.

Hur kan vi hjälpa till?

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!