Service och underhåll av nödbelysning

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

Servicetekniker och utrymningsskylt
Serviceintervall

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att hänvisningsarmatur lyser och att driftindikeringar är tända och inga felindikeringar är aktiverade. Tillsyn av armaturer bör ingå i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då frånkopplas strömmatning och batterikapaciteten kontrolleras. Batteri och ljuskälla byts vid behov. Standardlysrör som är tända kontinuerligt ska bytas årligen eftersom lysrörens driftlängd är ca ett år. Batterier har en livslängd på 4-5 år och de bör bytas ut senast efter 5 år

Är armaturen försedd med självtestsystem behöver inte strömmatningen frånkopplas eftersom armaturens elektronik gör det automatiskt och indikerar ev batterifel.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av nödljus.

Dafo erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete där kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå. Läs mer om SBA här! 

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

 

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen.

LED-armaturer

Våra egentillverkade nödljusarmaturer har LED som lyskälla. Miljöfördelarna är låg strömförbrukning och inga kvicksilverhaltiga lysrör att destruera.

Serviceintervall

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att hänvisningsarmatur lyser och att driftindikeringar är tända och inga felindikeringar är aktiverade. Tillsyn av armaturer bör ingå i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då frånkopplas strömmatning och batterikapaciteten kontrolleras. Batteri och ljuskälla byts vid behov. Standardlysrör som är tända kontinuerligt ska bytas årligen eftersom lysrörens driftlängd är ca ett år. Batterier har en livslängd på 4-5 år och de bör bytas ut senast efter 5 år

Är armaturen försedd med självtestsystem behöver inte strömmatningen frånkopplas eftersom armaturens elektronik gör det automatiskt och indikerar ev batterifel.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av nödljus.

Dafo erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete där kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå. Läs mer om SBA här! 

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

 

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen.

LED-armaturer

Våra egentillverkade nödljusarmaturer har LED som lyskälla. Miljöfördelarna är låg strömförbrukning och inga kvicksilverhaltiga lysrör att destruera.

Relaterat

  • Service

Service och underhåll av brandredskap

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor.

  • Kunskapsbank

Regler och krav för nödbelysning

Nödbelysningen är en viktig del i en fastighets säkerhetssystem. Framför allt i lokaler eller utrymmen där många människor vistas. Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

  • Webbshop

Hänvisningsarmatur Linus-Li, frostskyddad

Hänvisningsarmatur Linus-Li, frostskyddad

  • Webbshop

Hänvisningsarmatur typ Pelux med självtest, 25 m, Vit, 3 tim

Hänvisningsarmatur med självtest. Siktavstånd 25 m. 4 st piktogram

  • Service

Service och underhåll av brandposter

Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3.

  • Kunskapsbank

Utrymning

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  • Service

Service och underhåll av brandsläckare

Brandsläckare behöver service och underhåll för att fungera optimalt. En icke fungerande eller skadad brandsläckare kan vara förödande vid ett olyckstillbud.

  • Webbshop

Hänvisningsarmatur Linus-Li 22 m

Nödljus med piktogram och självtestfunktion