Riksavtal

Om en verksamhet bedrivs på flera orter i Sverige så finns en rad fördelar med att teckna ett riksavtal med Dafo. Det ger en bra översikt och kontroll över alla enheter.

Vi hjälper till att förenkla och samordna arbetet med ert brandskydd, genom att tillsammans med er ta fram en nivå som passar er verksamhet. Vi ser till att service utförs enligt uppgjord tidsplan och återrapporterar till er enligt önskemål. Ni får tillgång till vårt webbaserade serviceprogram Mobigo där ni hela tiden kan se vilka av era enheter som är servade och vilka som har brister i brandskyddet. Dafo har tillgång till kompetenta servicetekniker och utbildare över hela Sverige.

Vi erbjuder även hjälp med systematiskt brandskyddsarbete. Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas ute i organisationen där risker finns och där förebyggande arbete gör nytta. Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Läs mer om SBA här!

Fördelar med riksavtal

Fördelar med riksavtal

Det finns en rad fördelar med att teckna ett riksavtal med Dafo.

 • Vi ser till att ni erhåller överenskommen nivå på brandskyddet på samtliga era enheter
 • Ni har en och samma prisbild oavsett var i landet ni finns.
 • Ni får god kontroll och översikt av statusen på ert brandskydd via vårt webbaserade serviceprogram Mobigo
 • Samordningsfördelar vid SBA-arbetet
 • Tillgång till Dafos breda kompetens
 • En enda leverantör för brandskyddet med en kontaktperson oavsett var i landet frågeställningar dyker upp
 • Enklare fakturahantering
Fördelar med riksavtal

Fördelar med riksavtal

Det finns en rad fördelar med att teckna ett riksavtal med Dafo.

 • Vi ser till att ni erhåller överenskommen nivå på brandskyddet på samtliga era enheter
 • Ni har en och samma prisbild oavsett var i landet ni finns.
 • Ni får god kontroll och översikt av statusen på ert brandskydd via vårt webbaserade serviceprogram Mobigo
 • Samordningsfördelar vid SBA-arbetet
 • Tillgång till Dafos breda kompetens
 • En enda leverantör för brandskyddet med en kontaktperson oavsett var i landet frågeställningar dyker upp
 • Enklare fakturahantering

Relaterat

 • Service

Service och underhåll av brandsläckare

Brandsläckare behöver service och underhåll för att fungera optimalt. En icke fungerande eller skadad brandsläckare kan vara förödande vid ett olyckstillbud.

 • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

 • Service

Service och underhåll av nödbelysning

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

 • Service

Service och underhåll av brandposter

Brandposter ska funktionskontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter SS EN 671-3.

 • Bransch

Hotell

Hotellverksamheten är en fartfylld miljö där många människor samlas. Tydliga brandskyddsrutiner och ett fullgott brandskydd är avgörande för att säkerställa en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

 • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

 • Tjänster

Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

 • Service

Service och underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.