Om släckmedel

Brandsläckare och annan släckutrustning finns med olika släckmedel för olika användningsområden.

Pulver

Pulver

Glödbrandpulver är det vanligaste släckmedlet i handbrandsläckare. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Nackdelen är att pulver försämrar sikten och i vissa miljöer är svårsanerat.

Den höga släckeffekten i förhållande till vikt och volym gör pulversläckare lämpliga t.ex i fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet.

Handbrandsläckare med pulver förekommer också i hemmiljö.

Skum

Skum

Vatten med inblandad skumvätska släcker effektivt brand i fibrösa ämnen och brinnande vätskor. Skum har begränsad effekt mot rinnande vätskor och gaser. Skumvätska fryser vid minusgrader och bör normalt inte placeras utomhus vid kyla.

Det är den vanligaste släckaren på kontor, sjukhus och annan offentlig miljö. 

Vatten

Vatten

Vatten släcker endast fibrösa bränder och har en begränsad släckeffekt jämfört med skum och pulver. Det används därför inte längre i handbrandsläckare och äldre vattensläckare bör ersättas av skum- eller pulversläckare. Eftersom vatten fryser vid kyla ska handbrandsläckare inte placeras utomhus.

Vatten i större mängder är annars ett utmärkt släckmedel och det används givetvis i stor utsträckning av räddningstjänsten och gör även stor nytta i vattensprinkler.

Koldioxid

Koldioxid

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Den används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

Släckanläggningar med koldioxid som är avsedda att skydda ett helt rum skapar en atmosfär som är livsfarlig. CO2 skall därför i första hand användas i handbrandsläckare och mindre punktskyddsanläggningar.

Inertgas

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

Inertgas kan inte användas i handbrandsläckare.

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec)

Släckgas FK 5-1-12 är en gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Den släcker genom att kemiskt reagera med branden på ett liknande sätt som halon. Det krävs 5-6% inblandning i luften för att släcka.

Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. FK 5-1-12 används inte heller i handbrandsläckare.

På senare tid har nya fakta gjort gällande att FK 5-1-12 (tidigare Novec) är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden. Dafo följer noggrannt utvecklingen och uppdaterar löpande vår information så snart nya fakta presenteras och eventuella beslut om reglering eller lagstiftning fattas. Läs mer i vårt faktablad "Novec och PFAS-reglering".

Släckvätska fettbrand

Släckvätska fettbrand

För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner så att temperaturen sjunker under självantändningstemperaturen.

Viktigt är också att släckmedlet ligger kvar och hindrar återantändning. Inget av de konventionella släckmedlen som koldioxid, pulver och skum uppfyller normalt dessa egenskaper. Det har därför utvecklats en speciell släckvätska anpassa enbart för fettbrand.

Vätskan används både i handbrandsläckare och brandsläckningssystem.

Pulver

Pulver

Glödbrandpulver är det vanligaste släckmedlet i handbrandsläckare. Det släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Nackdelen är att pulver försämrar sikten och i vissa miljöer är svårsanerat.

Den höga släckeffekten i förhållande till vikt och volym gör pulversläckare lämpliga t.ex i fordon och fartyg. Även i verkstäder och inom industrin vid stora brandrisker är pulver det vanligaste släckmedlet.

Handbrandsläckare med pulver förekommer också i hemmiljö.

Skum

Skum

Vatten med inblandad skumvätska släcker effektivt brand i fibrösa ämnen och brinnande vätskor. Skum har begränsad effekt mot rinnande vätskor och gaser. Skumvätska fryser vid minusgrader och bör normalt inte placeras utomhus vid kyla.

Det är den vanligaste släckaren på kontor, sjukhus och annan offentlig miljö. 

Vatten

Vatten

Vatten släcker endast fibrösa bränder och har en begränsad släckeffekt jämfört med skum och pulver. Det används därför inte längre i handbrandsläckare och äldre vattensläckare bör ersättas av skum- eller pulversläckare. Eftersom vatten fryser vid kyla ska handbrandsläckare inte placeras utomhus.

Vatten i större mängder är annars ett utmärkt släckmedel och det används givetvis i stor utsträckning av räddningstjänsten och gör även stor nytta i vattensprinkler.

Koldioxid

Koldioxid

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Den används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

Släckanläggningar med koldioxid som är avsedda att skydda ett helt rum skapar en atmosfär som är livsfarlig. CO2 skall därför i första hand användas i handbrandsläckare och mindre punktskyddsanläggningar.

Inertgas

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

Inertgas kan inte användas i handbrandsläckare.

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec)

Släckgas FK 5-1-12 är en gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Den släcker genom att kemiskt reagera med branden på ett liknande sätt som halon. Det krävs 5-6% inblandning i luften för att släcka.

Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. FK 5-1-12 används inte heller i handbrandsläckare.

På senare tid har nya fakta gjort gällande att FK 5-1-12 (tidigare Novec) är ett PFAS-ämne och både tillverkning, användning och lag­stiftning kommer att påverka marknaden. Dafo följer noggrannt utvecklingen och uppdaterar löpande vår information så snart nya fakta presenteras och eventuella beslut om reglering eller lagstiftning fattas. Läs mer i vårt faktablad "Novec och PFAS-reglering".

Släckvätska fettbrand

Släckvätska fettbrand

För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner så att temperaturen sjunker under självantändningstemperaturen.

Viktigt är också att släckmedlet ligger kvar och hindrar återantändning. Inget av de konventionella släckmedlen som koldioxid, pulver och skum uppfyller normalt dessa egenskaper. Det har därför utvecklats en speciell släckvätska anpassa enbart för fettbrand.

Vätskan används både i handbrandsläckare och brandsläckningssystem.

Relaterat