Service och underhåll av gasdetektorer

Med regelbunden service och kalibrering av gasdetektorerna säkerställer man funktion och tillförlitlighet. De allra flesta gaslarm kontrolleras och kalibreras två gånger per år. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att befintlig skydds- och säkerhetsutrustning fungerar som avsett.

Serviceutförande

Serviceutförande

Vi utför service, funktionskontroll, reparation och kalibrering av alla typer av gasvarnare, både portabla och stationära. 

Portabla instrument skickas till oss för service. Vi har egen verkstad utrustad med moderna instrument för test, reparation och kalibrering. Stationär utrustning / stationära gasdetektorer servar vi på plats hos kund.

Vi arbetar med de flesta fabrikat på marknaden.

Serviceintervall

Serviceintervall

Dagliga funktionstest

Enligt standard EN 60079-29-2 ska gasvarnare testas dagligen. Före varje dags användning utförs ett s k "bump"-test. Det är ett responstest som snabbt visar att gasen kommer fram till sensorerna och säkerställer att de fungerar. Användaren ser direkt om det är något fel med sensorerna, t ex om de har blivit blockerade för att upptäcka gas, även om det inte är synlig för det mänskliga ögat. 

Kalibrering och funktionskontroll varje halvår

Var sjätte månad ska gasdetektorn funktiontestas och kalibreras. Man justerar sensorns känslighet så att den stämmer överens med den kända gaskoncentrationen i kalibreringsgasen. Detta försäkrar maximal noggrannhet på instrumentet. Efter avslutad service och kalibrering får kunden ett kalibreringscertifikat som visar att gasvarnaren / anläggningen fungerar som den ska.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa att funktionskontroll och kalibrering sker enligt branschens riktlinjer.

Vi tar fram en serviceplan och kontaktar kunden då det är dags att skicka in sina portabla gasdetektorer för funktionskontroll och kalibrering. För stationära anläggningar bokar vi i god tid in ett servicebesök.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen.

Återvinning av kalibreringsflaskor

Vi följer branschens gemensamma riktlinjer för farligt avfall. Vid kalibrering återvinner vi kalibreringsflaskorna.

Sensorer med lång livslängd

Våra produkter ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen. Gasdetektorernas sensorer har extra lång livslängd, vilket gör att de inte behöver bytas så ofta.

Serviceutförande

Serviceutförande

Vi utför service, funktionskontroll, reparation och kalibrering av alla typer av gasvarnare, både portabla och stationära. 

Portabla instrument skickas till oss för service. Vi har egen verkstad utrustad med moderna instrument för test, reparation och kalibrering. Stationär utrustning / stationära gasdetektorer servar vi på plats hos kund.

Vi arbetar med de flesta fabrikat på marknaden.

Serviceintervall

Serviceintervall

Dagliga funktionstest

Enligt standard EN 60079-29-2 ska gasvarnare testas dagligen. Före varje dags användning utförs ett s k "bump"-test. Det är ett responstest som snabbt visar att gasen kommer fram till sensorerna och säkerställer att de fungerar. Användaren ser direkt om det är något fel med sensorerna, t ex om de har blivit blockerade för att upptäcka gas, även om det inte är synlig för det mänskliga ögat. 

Kalibrering och funktionskontroll varje halvår

Var sjätte månad ska gasdetektorn funktiontestas och kalibreras. Man justerar sensorns känslighet så att den stämmer överens med den kända gaskoncentrationen i kalibreringsgasen. Detta försäkrar maximal noggrannhet på instrumentet. Efter avslutad service och kalibrering får kunden ett kalibreringscertifikat som visar att gasvarnaren / anläggningen fungerar som den ska.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa att funktionskontroll och kalibrering sker enligt branschens riktlinjer.

Vi tar fram en serviceplan och kontaktar kunden då det är dags att skicka in sina portabla gasdetektorer för funktionskontroll och kalibrering. För stationära anläggningar bokar vi i god tid in ett servicebesök.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen.

Återvinning av kalibreringsflaskor

Vi följer branschens gemensamma riktlinjer för farligt avfall. Vid kalibrering återvinner vi kalibreringsflaskorna.

Sensorer med lång livslängd

Våra produkter ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen. Gasdetektorernas sensorer har extra lång livslängd, vilket gör att de inte behöver bytas så ofta.

Relaterat