VR Fire Trainer

Sätt på headsetet och släck bränder! Nu behövs varken eld eller släckmedel för att öva brandsläckning.

  • Hållbar träning i brandsläckning utan skadlig inverkan på miljö eller människors hälsa.
  • Träna var som helst och när som helst! Enkel driftsättning och låga driftkostnader.
  • VR gör det möjligt att träna på brandsläckning i en trygg och säker miljö.

Virtuell släckövning

VR Fire Trainer guidar användaren genom realistiska övningar med simulering av olika brandförlopp och situationer. I ena stunden är du i hotellmiljö och i nästa kan du vara i en verkstad med en spilloljebrand.

Användaren måste välja släckare och släckmedel beroende på brandtyp. VR utbildningen inte är beroende av en dator, den kan utföras var som helst och när som helst.

Utvecklad av proffs

Vår VR-utbildning är ett resultat av samarbetet mellan Dafo och Nordens ledande XR-företag Vobling. Den senaste tekniken inom VR tillsammans med Dafos expertis inom brandskydd är ett gediget samarbete och säkerställer att produkten håller högsta kvalitet.

Fördelar och möjligheter

Förutom att vara helt säker, har VR-utbildningen fördelen att vara mer kostnadseffektiv, hållbar och skalbar, samtidigt som den erbjuder en förbättrad inlärningsupplevelse jämfört med traditionella träningsmetoder.

Här skapas oändliga möjligheter med specifika miljöer, anpassade användargränssnitt och skräddarsydda scenarier som är relevanta för användaren.

Realistisk träning med VR

Med VR Fire Trainer lär du dig att använda en riktig brandsläckare medan du tränar släckning i Virtual Reality. Brandsläckaren används precis som i verkligheten, du måste dra bort säkerhetssprinten och trycka in handtaget för att tömma släckmedlet i VR. Släckaren är ansluten till ditt headset och två kontroller som spårar dess position, så att du kan se den i VR under din träning.

Filmer

  • Följ med vår VR-expert Janne Stenholm då han visar hur brandsläckning med VR fungerar.

  • VR-utbildningen med brandsimulator är platsoberoende, enkel att använda och kräver inga specialverktyg.

  • Ett VR-kit innehåller VR-glasögon, övningsbrandsläckare med handkontroller och programvara. Allt smidigt förpackat i en väska.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ja tack, kontakta mig gärna gällande VR Fire Trainer