Virtual Reality

Sätt på headsetet och släck bränder! Nu behövs varken eld eller släckmedel för att öva brandsläckning. Med en VR-utbildning kan alla på företaget utbildas enbart med hjälp av ett VR-headset.

Virtuell brandövning

Användaren guidas genom realistiska övningar med simulering av olika brandförlopp och situationer. I ena stunden är du i hotellmiljö och i nästa kan du vara i en verkstad med en spilloljebrand.

Användaren måste välja släckare och släckmedel beroende på brandtyp. VR utbildningen inte är beroende av en dator, den kan utföras var som helst och när som helst.

Utvecklad av proffs

Vår VR-utbildning är ett resultat av samarbetet mellan Dafo och Nordens ledande XR-företag Bublar Group / Vobling. Den senaste tekniken inom VR tillsammans med Dafos expertis inom brandskydd är ett gediget samarbete och säkerställer att produkten håller högsta kvalitet.

Många fördelar och möjligheter

Förutom att vara helt säker, har VR-utbildningen fördelen att vara mer kostnadseffektiv, hållbar och skalbar, samtidigt som den erbjuder en förbättrad inlärningsupplevelse jämfört med traditionella träningsmetoder.

Här skapas oändliga möjligheter med specifika miljöer, anpassade användargränssnitt och skräddarsydda scenarier som är relevanta för användaren.

Realistisk träning med VR

Med VR Fire Trainer lär du dig att använda en riktig brandsläckare medan du tränar släckning i Virtual Reality. Brandsläckaren används precis som i verkligheten, du måste dra bort säkerhetssprinten och trycka in handtaget för att tömma släckmedlet i VR. Släckaren är ansluten till ditt headset och två kontroller som spårar dess position, så att du kan se den i VR under din träning.

Olika virtuella scenarier

VR Fire Trainer simulerar realistiskt både förloppet och effekterna av olika typer av brand, rökbildning och släckmedel. Allt för en exakt virtuell träningsupplevelse.

Vi hjälper dig med VR!

 • Jan Stenholm
  Brandskyddsrådgivare digitala tjänster
  08-506 405 12
  jan.stenholm@dafo.se
 • Kristian Lindqvist
  Affärsområdeschef
  Brandskyddstjänster
  08-506 405 17
  kristian.lindqvist@dafo.se

Kontakt