Sefa Akyol, certifierad F-gastekniker

Brandskyddsutrustning som innehåller F-gaser ska kontrolleras regelbundet så att de inte läcker. Dessutom finns krav på de företag och personer som hanterar utrustningen.

Vanliga frågor

Vad är riskerna med en F-gasanläggning som inte har blivit servad?

Risken är att eventuell läckage inte upptäcks och kan åtgärdas så snart som möjligt. Utebliven läckagekontroll kan medföra miljösanktionsavgifter, åtalsanmälan eller föreläggande.

Vilket ansvar ligger på mig som kund som F-gas innehavare?

Operatören ansvarar för att se till att anläggningen servas av F-gascertifierat företag och tekniker.

Service innefattar läckagekontroller enligt bestämda intervaller där man följer upp eventuella läckage, åtgärdar dessa omgående och utför ny läckagekontroll inom en månad.

Operatören är också skydlig att föra systemregister med krav på att spara i 5 år och på begäran göras tillämpliga för tillsysnsmyndigheten.

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet.

Varför behövs det en speciell certifiering för just F-gas?

Det är en EU-förordning om fluorerade växthusgaser som ställer krav på certifiering. Den nuvarande heter 517/2014 och började gälla 1 januari 2015.

Certifiering

Som certifierad F-gas tekniker arbetar Sefa med att tillse att kundernas F-gas anläggningar servas enligt gällande regler och lagar.

Genom certifiering enligt normen intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

 

SBSC certifierad anläggarfirma f-gas.jpg SBSC certifierad tekniker f-gas.JPG

Vanliga frågor

Vad är riskerna med en F-gasanläggning som inte har blivit servad?

Risken är att eventuell läckage inte upptäcks och kan åtgärdas så snart som möjligt. Utebliven läckagekontroll kan medföra miljösanktionsavgifter, åtalsanmälan eller föreläggande.

Vilket ansvar ligger på mig som kund som F-gas innehavare?

Operatören ansvarar för att se till att anläggningen servas av F-gascertifierat företag och tekniker.

Service innefattar läckagekontroller enligt bestämda intervaller där man följer upp eventuella läckage, åtgärdar dessa omgående och utför ny läckagekontroll inom en månad.

Operatören är också skydlig att föra systemregister med krav på att spara i 5 år och på begäran göras tillämpliga för tillsysnsmyndigheten.

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet.

Varför behövs det en speciell certifiering för just F-gas?

Det är en EU-förordning om fluorerade växthusgaser som ställer krav på certifiering. Den nuvarande heter 517/2014 och började gälla 1 januari 2015.

Certifiering

Som certifierad F-gas tekniker arbetar Sefa med att tillse att kundernas F-gas anläggningar servas enligt gällande regler och lagar.

Genom certifiering enligt normen intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

 

SBSC certifierad anläggarfirma f-gas.jpg SBSC certifierad tekniker f-gas.JPG