Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder helhetslösningar av personlig utrustning för säkrare arbetsmiljöer.

  • Säkerhet på hög höjd
  • Skydd mot farliga gaser och partiklar.
  • Effektiv övervakning av farliga gaser

Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter/utrustning, service och årlig kontroll.

Andningsskydd

Farliga gaser, partiklar och rök kan utgöra fara för hälsan i många olika situationer och miljöer. Andningsmasker kan användas i alla situationer där ett andningsskydd krävs. Den ger skydd mot farliga gaser och partiklar samt ger en klarare sikt.

Portabla gasdetektorer

Exponering av gas kan vara skadligt för liv och hälsa och även påverka miljön negativt. Med hjälp av en portabel gasdetektor kan man effektivt övervaka de flesta förekommande gaser och snabbt och effektivt få indikation om gasläckage.

Hjälmar, ögonskydd och hörselkåpor

Vi erbjuder ett brett produktsortiment av hjälmar, ögonskydd och hörselkåpor från ledande tillverkare. Våra huvudskydd lämpar sig för allt från arbete på hög höjd till bygg och industri och säkerställer kan du arbeta säkert även i tuffa miljöer.

Kontakta oss!