Service och underhåll av rökluckor

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.

Dafo Brands tekniker vid röklucka

Våra servicetekniker är certifierade av SVEBRA, vilket säkerställer att teknikern har den utbildning som krävs och att kontroll och underhåll genomförs enligt gällande regelverk. 

Serviceintervall

Serviceintervall

Rökluckor skall kontrolleras en gång per år i enlighet med SS 883007:2015. Kontrollen ska ske enligt SVEBRAs riktlinjer och SS 883007:2015.

Årlig service innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar. Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

 

Vanliga fel och brister

Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av de installerade luckor inte gått att öppna.

Vanliga fel och brister är:

 • Skador på sarg och isolering t ex från snöskottning
 • Brandventilatorer fastsatta av takfärg och papp
 • Gasfjädrar som är försvagade eller underdimensionerade
 • Smältsäkringar har ersatts med vajer
 • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar och låser vajern
 • Luckor och sarger som har svällt på grund av fukt och på så sätt låser brandventilatorn
 • Transportsäkringar som inte har tagits bort sedan installation
 • Hinder som monterats på eller under rökluckor

 

Serviceintervall

Serviceintervall

Rökluckor skall kontrolleras en gång per år i enlighet med SS 883007:2015. Kontrollen ska ske enligt SVEBRAs riktlinjer och SS 883007:2015.

Årlig service innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar. Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

 

Vanliga fel och brister

Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av de installerade luckor inte gått att öppna.

Vanliga fel och brister är:

 • Skador på sarg och isolering t ex från snöskottning
 • Brandventilatorer fastsatta av takfärg och papp
 • Gasfjädrar som är försvagade eller underdimensionerade
 • Smältsäkringar har ersatts med vajer
 • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar och låser vajern
 • Luckor och sarger som har svällt på grund av fukt och på så sätt låser brandventilatorn
 • Transportsäkringar som inte har tagits bort sedan installation
 • Hinder som monterats på eller under rökluckor

 

Relaterat

 • Utbildning

Brandgasventilation SVEBRA

Denna utbildning riktar sig till företag som är medlemmar i SVEBRA och som ska genomföra kontroll och underhåll på rökluckor.

 • Kunskapsbank

Vad är en röklucka och vilka krav och regler finns?

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande.

 • Produkt

Rökluckor - manuella och automatiska

Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.

 • Utbildning

Brandservicetekniker

Utbildningen Brandservicetekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Vi erbjuder en grundutbildning som omfattar 2 dagar samt en vidare- och repetitionsutbildning som omfattar 1 dag.

 • Utbildning

Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

 • Service

Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

 • Service

Service och underhåll av brandredskap

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor.

 • Webbshop

Röklucka Fasadmodell

Röklucka Fasadmodell