Vår historia

Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av Nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel.

Dafo firar 100 år, VD Thomas Sparring

Företaget bildades 1919 och är landets äldsta tillverkare och grossist av brandmateriel. Under de första 50 åren var brandsläckare bara en av många industriförnödenheter i produktportföljen. På programmet fanns även Black & Decker-maskiner, katalytiska värmeapparater och kemisk-tekniska produkter som t ex Permatex bilvårdskemikalier.

I början på 70-talet utformades dagens affärsidé. Under devisen ”full hand mot brand” blev Dafo under 80-talet en fullsortiment-grossist inom brandskydd. Från att ha varit ett rent handelsföretag påbörjades också egen tillverkning. I samband med den nya verksamhetsinriktningen ändrades namnet till Dafo Brand, där Dafo är en förkortning för DAnielson och FOrssberg, vårt ursprungliga namn.

Fram till 1969 låg företaget i Stockholm City på Klarabergsgatan vid Sergels torg. Därefter flyttade företaget till mer ändamålsenliga industrilokaler i Tyresö, som sedan har byggts till i två omgångar. År 2010 tog Dafo ett större steg och flyttade till nya lokaler med mer än fördubblad yta. Sedan dess har ytan utökats vid flera tillfällen.

Senaste decenniet har företaget präglats av en kraftig expansion med en flerdubblad omsättning och ökad satsning på egen produktion och export.

Relaterat