Service och besiktning av fallskydd

Fallskyddsutrustning ska besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång var 12:e månad. Viss utrustning kräver att en certifierad person utför besiktningen och servicen. Våra specialister på fallskydd har lång erfarenhet och alla certifieringar som krävs för all typ av utrustning.

Serviceutförande

Serviceutförande

All fallskyddsutrustning ska inspekteras och besiktigas minst en gång vad 12:e månad, det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Den årliga kontrollen ska utföras enligt standarden för personlig fallskyddsutrustning EN:365.

Vi hjälper till med service och besiktning antingen på plats hos kund, eller genom någon av våra serviceverkstäder.

Vi arbetar med de flesta fabrikat på marknaden.

Serviceintervall

Daglig översyn

Varje dag som utrustningen ska användas ska en daglig kontroll göras, det görs av användaren. En daglig inspektion säkerställer att fallskyddet är i bra och säkert arbetsskick. 

Årlig besiktning

Årlig service och besiktning är lagstadgad och ska utföras av en s k "kompetent person", en utbildad och certifierad person som har behörighet i besiktning av fallskydd enligt EN:365.

Besiktningen utförs enligt tillverkarens instruktioner och ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter dokumenteras. Alla delar av fallskyddsutrustningen kontrolleras noggrant enligt gällande direktiv och besiktningsprotokoll upprättas då besiktningen är genomförd.

Specialbesiktning

Utförs då utrustningen har utsatts för extraordinära förhållanden, t ex använts i frätande eller andra typer av extrema miljöer.

Serviceavtal
Serviceutförande

Serviceutförande

All fallskyddsutrustning ska inspekteras och besiktigas minst en gång vad 12:e månad, det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Den årliga kontrollen ska utföras enligt standarden för personlig fallskyddsutrustning EN:365.

Vi hjälper till med service och besiktning antingen på plats hos kund, eller genom någon av våra serviceverkstäder.

Vi arbetar med de flesta fabrikat på marknaden.

Serviceintervall

Daglig översyn

Varje dag som utrustningen ska användas ska en daglig kontroll göras, det görs av användaren. En daglig inspektion säkerställer att fallskyddet är i bra och säkert arbetsskick. 

Årlig besiktning

Årlig service och besiktning är lagstadgad och ska utföras av en s k "kompetent person", en utbildad och certifierad person som har behörighet i besiktning av fallskydd enligt EN:365.

Besiktningen utförs enligt tillverkarens instruktioner och ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter dokumenteras. Alla delar av fallskyddsutrustningen kontrolleras noggrant enligt gällande direktiv och besiktningsprotokoll upprättas då besiktningen är genomförd.

Specialbesiktning

Utförs då utrustningen har utsatts för extraordinära förhållanden, t ex använts i frätande eller andra typer av extrema miljöer.

Serviceavtal

Relaterat

  • Produkt

Personlig fallskyddsutrustning

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor.

  • Utbildning

Fallskydd - kompetent person

Utbildningen riktar sig till personer utsedda att utföra årlig kontroll / besiktning av personligt fallskydd, samt personer som behöver fördjupad kunskap och förståelse för produkternas funktion.

  • Produkt

Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem är en viktig del av säkerhetsåtgärderna för de som arbetar på höga höjder. Systemen är utformade för att förhindra fall och minimera risken för allvarliga skador. De fasta systemen inkluderar vanligtvis fasta räcken, skyddsnät och andra säkerhetsanordningar som installeras permanent på arbetsplatsen.

  • Utbildning

Fallskydd (NSA) grund inkl räddning

Fallskyddsutbildning som ger dig kunskap och behörighet att arbeta på höjd. Utbildningen är för arbetstagare som arbetar på höjd, samt för arbetsledning.

  • Produkt

Personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder helhetslösningar av personlig utrustning för säkrare arbetsmiljöer.

  • Tjänster
  • Service
  • Produkt
  • Utbildning

Fallskydd

Helhetslösningar inom fallskydd innebär att integrera arbetsmetoder och utrustning i arbetsmiljön. Med rätt utbildning och rätt utrustning kan arbetstagaren arbeta säkrare och undvika fallolyckor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan – risk och behovsanalyser, utbildning, produkter / utrustning, service och årlig kontroll.

  • Nyhet

Dafo rekryterar ett helt team av specialister

Dafo Brand förstärker verksamheten genom att anställa sex specialister inom fallskydd, andningsskydd och gasdetektering.