Om brandrisker

I Sverige omkommer ca 100 personer pga brand, varje år. Det finns flera typer av brandrisker att vara medveten om så att sådana olyckor kan förhindras.

Anledningen till att brand uppstår kan bero på många olika faktorer och ibland samverkande brandorsaker, som vi presenterar här nedan.

Läs mer om hur brandrisker kan förebyggas på vår sida Om riskhantering.

Brandstiftare

Brandstiftare

Brandstiftare är ett föremål som har orsakat en brand t ex en motor, en eldstad eller ett elektriskt element. Exempel på vanliga brandstiftare är:

 • Elinstallationer och apparater
  - Ställverk, kablar, kopplingsutrustningar
  - TV-apparater, radio, datorer, kopiatorer
  - Belysning
  - Kyl, frys, spis, tvättmaskin, brödrost, kaffekokare och andra hushållsmaskiner
  - Transformatorer och oljefyllda elapparater

 • Uppvärmningsanordningar t ex
  - Ugnar och torkar
  - Spritkök och blåslampor
  - Gasolbrännare
  - Element, byggtorkar och andraeluppvärmningsanordningar
  - Smältgrytor, oljebad

 • Fordon, truckar, last- och arbetsmaskiner

 • Heta arbeten
  - Svetsning
  - Skärning

 • Maskiner
  - Gnistbearbetningsmaskiner
  - Transmissioner och transportörer
  - Tryckpressar
  - Beläggningsmaskiner
  - Behållare, rör och apparater med olja under tryck

 • Öppen eld
  - Levande ljus
  - Cigaretter
  - Tändstickor
  - Tomtebloss

 • Självantändande ämnen

 • Blixtar från åska
Brandorsaker

Brandorsaker

Brandorsaken är den omständighet som har gett upphov till branden t ex övertäckning av elradiator med kläder. Ett annat exempel är läckage av hydraulolja på motorns turboaggregat. Motorn är då brandstiftare men orsaken kan vara bristfälligt underhåll eller dålig kvalitet på hydraulslangen.

Anledningen till att brand uppstår kan bero på många olika faktorer och ibland samverkande brandorsaker. Några exempel på brandorsaker är:

 • Mekaniska och kemiska brandorsaker
  - Friktion och varmgång
  - Mekaniska gnistor och slagenergi
  - Värme från kompression och kemiska reaktioner

 • Elektriska brandorsaker
  - Statisk elektricitet
  - Isolationsfel
  - Ljusbåge
  - Elström
  - Övergångsmotstånd
  - Glappkontakt
  - Överbelastning
  - Jordfel
  - Kortslutning

 • "Den mänskliga faktorn"
  - Anlagd brand
  - Vårdslöshet
  - Glömska
  - Lek med eld
Brandrisker i hemmet

Brandrisker i hemmet

Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren av hemmiljön som ansvarar för brandskyddet. Nedan punkter kan utgöra brandrisker i hemmet.

 • Diskmaskin och andra vitvaror
  - Vissa vitvaror, t ex diskmaskin och tvättmaskin är ofta igång när ingen är hemma vilket ökar risken att en brand sprids utan att någon uppmärksammar det i tid.
  - Om det samlas mycket ludd i filtret i torktumlaren, kan det utgöra en brandrisk. Det är därmed viktigt att rengöra filtret kontinuerligt.
  - Området bakom kyl och frys behövs hållas rent av samma anledning.

 • Element
  - Element kan utgöra en brandrisk eftersom de kan bli väldigt varma. Vattenburna element är de minst brandfarliga eftersom vattnet sällan når temperaturer som är flampunkt för vanligt förekommande ämnen.
  - Element får ej täckas över.

 • Gamla batterier
  - Det kan finnas ström kvar i gamla batterier även ifall de slutat fungera. Därför ska de återvinnas så snart som möjligt och inte förvaras tillsammans med andra batterier.

 • Elbilar
  - Brandrisken är inte större för en elbil än andra bilar. Däremot ställer det nya krav på räddningstjänsten när en brand uppstått. Det är viktigt att en behörig elektriker installerar laddboxen för att inte riskera att komponenter överhettas.

 • Trädgårdsredskap
  - Gräsklippning, röjsåg och andra skogsredskap kan orsaka gnistor ifall bladen slår i en sten. Under torra perioder kan det utgöra en brandrisk.
  - Det är viktigt att under sommarens torra perioder vara försiktig vid skogsarbete, framförallt när brandrisk och/eller eldningsförbud råder.
Brandrisk ute

Brandrisk ute

Under sommaren kan det bli mycket torrt i skog och mark och risken för skogs- och gräsbrand ökar. Kommunen eller länsstyrelsen kan då utfärda eldningsförbud, vilket innebär att man inte får elda eller grilla. Informationen finns på varje kommuns hemsida.

Det är varje persons eget ansvar att hålla sig uppdaterad kring eldningsförbud i det område som de befinner sig i. På krisinformation.se finns en karta över aktuella eldningsförbud i landet. 

Risken att det uppstår bränder i Sverige bedöms med hjälp av data från bl a SMHI och Trafikverket. Det är också SMHI som utfärdar prognoser om brandrisk en gång per dygn för sex dygn framåt. I MSBs app Brandrisk Ute kan man enkelt hålla koll på brandriskprognosen. 

Brandstiftare

Brandstiftare

Brandstiftare är ett föremål som har orsakat en brand t ex en motor, en eldstad eller ett elektriskt element. Exempel på vanliga brandstiftare är:

 • Elinstallationer och apparater
  - Ställverk, kablar, kopplingsutrustningar
  - TV-apparater, radio, datorer, kopiatorer
  - Belysning
  - Kyl, frys, spis, tvättmaskin, brödrost, kaffekokare och andra hushållsmaskiner
  - Transformatorer och oljefyllda elapparater

 • Uppvärmningsanordningar t ex
  - Ugnar och torkar
  - Spritkök och blåslampor
  - Gasolbrännare
  - Element, byggtorkar och andraeluppvärmningsanordningar
  - Smältgrytor, oljebad

 • Fordon, truckar, last- och arbetsmaskiner

 • Heta arbeten
  - Svetsning
  - Skärning

 • Maskiner
  - Gnistbearbetningsmaskiner
  - Transmissioner och transportörer
  - Tryckpressar
  - Beläggningsmaskiner
  - Behållare, rör och apparater med olja under tryck

 • Öppen eld
  - Levande ljus
  - Cigaretter
  - Tändstickor
  - Tomtebloss

 • Självantändande ämnen

 • Blixtar från åska
Brandorsaker

Brandorsaker

Brandorsaken är den omständighet som har gett upphov till branden t ex övertäckning av elradiator med kläder. Ett annat exempel är läckage av hydraulolja på motorns turboaggregat. Motorn är då brandstiftare men orsaken kan vara bristfälligt underhåll eller dålig kvalitet på hydraulslangen.

Anledningen till att brand uppstår kan bero på många olika faktorer och ibland samverkande brandorsaker. Några exempel på brandorsaker är:

 • Mekaniska och kemiska brandorsaker
  - Friktion och varmgång
  - Mekaniska gnistor och slagenergi
  - Värme från kompression och kemiska reaktioner

 • Elektriska brandorsaker
  - Statisk elektricitet
  - Isolationsfel
  - Ljusbåge
  - Elström
  - Övergångsmotstånd
  - Glappkontakt
  - Överbelastning
  - Jordfel
  - Kortslutning

 • "Den mänskliga faktorn"
  - Anlagd brand
  - Vårdslöshet
  - Glömska
  - Lek med eld
Brandrisker i hemmet

Brandrisker i hemmet

Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren av hemmiljön som ansvarar för brandskyddet. Nedan punkter kan utgöra brandrisker i hemmet.

 • Diskmaskin och andra vitvaror
  - Vissa vitvaror, t ex diskmaskin och tvättmaskin är ofta igång när ingen är hemma vilket ökar risken att en brand sprids utan att någon uppmärksammar det i tid.
  - Om det samlas mycket ludd i filtret i torktumlaren, kan det utgöra en brandrisk. Det är därmed viktigt att rengöra filtret kontinuerligt.
  - Området bakom kyl och frys behövs hållas rent av samma anledning.

 • Element
  - Element kan utgöra en brandrisk eftersom de kan bli väldigt varma. Vattenburna element är de minst brandfarliga eftersom vattnet sällan når temperaturer som är flampunkt för vanligt förekommande ämnen.
  - Element får ej täckas över.

 • Gamla batterier
  - Det kan finnas ström kvar i gamla batterier även ifall de slutat fungera. Därför ska de återvinnas så snart som möjligt och inte förvaras tillsammans med andra batterier.

 • Elbilar
  - Brandrisken är inte större för en elbil än andra bilar. Däremot ställer det nya krav på räddningstjänsten när en brand uppstått. Det är viktigt att en behörig elektriker installerar laddboxen för att inte riskera att komponenter överhettas.

 • Trädgårdsredskap
  - Gräsklippning, röjsåg och andra skogsredskap kan orsaka gnistor ifall bladen slår i en sten. Under torra perioder kan det utgöra en brandrisk.
  - Det är viktigt att under sommarens torra perioder vara försiktig vid skogsarbete, framförallt när brandrisk och/eller eldningsförbud råder.
Brandrisk ute

Brandrisk ute

Under sommaren kan det bli mycket torrt i skog och mark och risken för skogs- och gräsbrand ökar. Kommunen eller länsstyrelsen kan då utfärda eldningsförbud, vilket innebär att man inte får elda eller grilla. Informationen finns på varje kommuns hemsida.

Det är varje persons eget ansvar att hålla sig uppdaterad kring eldningsförbud i det område som de befinner sig i. På krisinformation.se finns en karta över aktuella eldningsförbud i landet. 

Risken att det uppstår bränder i Sverige bedöms med hjälp av data från bl a SMHI och Trafikverket. Det är också SMHI som utfärdar prognoser om brandrisk en gång per dygn för sex dygn framåt. I MSBs app Brandrisk Ute kan man enkelt hålla koll på brandriskprognosen. 

Relaterat