Föreståndare brandfarlig vara

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Förkunskaper krävs i form av Grundläggande Brandskydds-utbildning.

 

 

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • MSBs föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillståndshanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten

Vi erbjuder även utbildning för personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning på tillfällig arbetsplats. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen Brandfarliga heta arbeten!

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Mål

Utbildningens mål

Efter genomförd kurs skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett diplom som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Utbildningen förläggs i vår moderna kurslokal där upp till 20 personer kan sitta bekvämt. Alternativt kan den arrangeras i kundens lokaler. Utbildningen innehåller en del praktiska inslag.

 

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 9.00 – 15.00

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler. Bokning av helt kurstillfälle hos kund offereras separat

Pris vid kurs i Dafos lokaler: 5 800 kr

Omfattning: Teoretisk utbildning med demonstration.

Kursmateriel samt lunch och fika ingår vid de öppna kurserna hos Dafo.

 

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
 • MSBs föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Tillståndshanteringsregler för brandfarlig vara
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten

Vi erbjuder även utbildning för personer som utför arbeten som orsakar uppvärmning på tillfällig arbetsplats. Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen Brandfarliga heta arbeten!

Målgrupp och syfte

Målgrupp och syfte

Kursen riktar sig till personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Mål

Utbildningens mål

Efter genomförd kurs skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, kunna ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett diplom som visar att de har genomgått kompetensutbildning i enlighet med kraven.

Utbildningen förläggs i vår moderna kurslokal där upp till 20 personer kan sitta bekvämt. Alternativt kan den arrangeras i kundens lokaler. Utbildningen innehåller en del praktiska inslag.

 

Kursinformation

Kursinformation

Tid: kl 9.00 – 15.00

Plats: Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8 eller i kundens egna lokaler. Bokning av helt kurstillfälle hos kund offereras separat

Pris vid kurs i Dafos lokaler: 5 800 kr

Omfattning: Teoretisk utbildning med demonstration.

Kursmateriel samt lunch och fika ingår vid de öppna kurserna hos Dafo.

 

Relaterat