Björn Wimnell

Sakkunnig gassläcksystem

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man anskaffar en gassläckanläggning?

Oftast är en gassläckanläggning en s.k. egen ambition installation, men även om det vare sig föreligger myndighets- eller försäkringskrav bör man säkerställa vilket behov man har och vilka regelverk och standarder som ska uppfyllas. Är det ett rumsskydd eller ett punktskydd man behöver, eller rentav enbart snabb detektering, dvs ett brandlarm?

Hur kan du som sakkunnig vara behjälplig i processen?

Som sakkunnig kan man hjälpa beställaren med till exempel en förprojektering, där val av släckmedel, placering och utformning är en del, men där även detektering, tryckavlastning, styrningar etcetera bör avhandlas i god tid före installationsstart. Detta bör mynna ut i en utförandespecifikation, lik den man tar fram för brandlarmsystem.

Vilka vanliga fel och misstag stöter du på?

I upphandlingsprocessen upptäcker man ibland att förfrågningsunderlag har tagits fram med klipp- och klistrametoden. Det är lite olyckligt eftersom det skapar osäkerhet kring till exempel vilka regelverk och standarder som ska tillämpas och även vad kunden förväntar sig. Felaktiga volymuppgifter kan skapa problem och förseningar i samband med installation, eftersom mängden släckmedel beräknas utifrån det skyddade utrymmets volym och brandklass.

Vilket ansvar har jag som kund/operatör?

Som anläggningsägare är du ansvarig att bland annat tillse att din personal och då framför allt anläggningsskötare har erforderlig kunskap och utbildning i gassläcksystemets funktion och har tillgång till utrymmena som skyddas för att kunna genomföra exempelvis vecko- och månadskontroller.

Certifiering

Som behörig ingenjör gassläcksystem arbetar Björn för att gassläcksystem blir utförda på ett korrekt och funktionsdugligt sätt. Han hanterar även villkor som kan ha betydelse för bedömningen av ett gassläcksystems skyddsvärde.

Genom certifiering enligt normen intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

 

Certifierad anläggarfirma gassläcksystemCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpg

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man anskaffar en gassläckanläggning?

Oftast är en gassläckanläggning en s.k. egen ambition installation, men även om det vare sig föreligger myndighets- eller försäkringskrav bör man säkerställa vilket behov man har och vilka regelverk och standarder som ska uppfyllas. Är det ett rumsskydd eller ett punktskydd man behöver, eller rentav enbart snabb detektering, dvs ett brandlarm?

Hur kan du som sakkunnig vara behjälplig i processen?

Som sakkunnig kan man hjälpa beställaren med till exempel en förprojektering, där val av släckmedel, placering och utformning är en del, men där även detektering, tryckavlastning, styrningar etcetera bör avhandlas i god tid före installationsstart. Detta bör mynna ut i en utförandespecifikation, lik den man tar fram för brandlarmsystem.

Vilka vanliga fel och misstag stöter du på?

I upphandlingsprocessen upptäcker man ibland att förfrågningsunderlag har tagits fram med klipp- och klistrametoden. Det är lite olyckligt eftersom det skapar osäkerhet kring till exempel vilka regelverk och standarder som ska tillämpas och även vad kunden förväntar sig. Felaktiga volymuppgifter kan skapa problem och förseningar i samband med installation, eftersom mängden släckmedel beräknas utifrån det skyddade utrymmets volym och brandklass.

Vilket ansvar har jag som kund/operatör?

Som anläggningsägare är du ansvarig att bland annat tillse att din personal och då framför allt anläggningsskötare har erforderlig kunskap och utbildning i gassläcksystemets funktion och har tillgång till utrymmena som skyddas för att kunna genomföra exempelvis vecko- och månadskontroller.

Certifiering

Som behörig ingenjör gassläcksystem arbetar Björn för att gassläcksystem blir utförda på ett korrekt och funktionsdugligt sätt. Han hanterar även villkor som kan ha betydelse för bedömningen av ett gassläcksystems skyddsvärde.

Genom certifiering enligt normen intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

 

Certifierad anläggarfirma gassläcksystemCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpg

Relaterat