Brandlarm

Det automatiska brandlarmet utgör en viktig del i brandskyddet. En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas. Brandlarm kan vara konventionella eller adresserbara.