Service och underhåll av brandredskap

Som brandredskap räknas brandsläckare, brandposter, nödljus, utrymningsvägar och även det passiva brandskyddet som branddörrar, brandtätningar och rökluckor.

Våra kompetenta servicetekniker utför kontroll och underhåll av alla typer av brandredskap, alltifrån brandfiltar till branddörrar. Normalt sker en översyn en gång per år och då passar man ofta på att se över hela brandskyddet. 

Dafo har avtal med över 10 000 kunder och utför löpande kontroll och service. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. Viktigaste är:

  • SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare
  • SS EN 671-3 Svensk standard för underhåll av inomhusbrandposter
  • Provtryckning av gasflaskor sker normalt vart tionde år enligt krav från Räddningsverket och Arbetsmiljöverket. All provtrykcning utförs av ett av SWEDAC ackrediterat organ

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö. Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete. Kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå i SBA-arbetet. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete här! 

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Utbytessystem

För att minska transport- och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytes­system. Kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad släckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Omhändertagande av skum

Vid omladdning av skumsläckare omhändertar vi det begagnade skummet och lämnar det för destruktion.

Certifierad service

SVEBRA-certifierad service

Vår service, tillsyn och underhåll håller högsta möjliga standard och utförs av SVEBRA certifierade brandservicetekniker enligt gällande regelverk och direktiv. Vår certifiering hos SVEBRA innebär en garanti av pålitlig, uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. Vi utför även omladdningar eller andra åtgärder mot separat beställning.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas.

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen. 

Utbytessystem

För att minska transport- och stilleståndskostnader tillämpar vi ett rationellt utbytes­system. Kunden får alltid en snygg och verkstadsomladdad släckare i utbyte mot skadad eller använd släckare.

Omhändertagande av skum

Vid omladdning av skumsläckare omhändertar vi det begagnade skummet och lämnar det för destruktion.

Certifierad service

SVEBRA-certifierad service

Vår service, tillsyn och underhåll håller högsta möjliga standard och utförs av SVEBRA certifierade brandservicetekniker enligt gällande regelverk och direktiv. Vår certifiering hos SVEBRA innebär en garanti av pålitlig, uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

Relaterat