Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

Så här går det till!

Brandskyddsbesiktning

Vi utgår från gällande lagar, regler och standarder och går systematiskt igenom dina brandrisker och åtgärder och sammanställer hur väl de är hanterade. Kontrollen utförs av en certifierad servicetekniker som är vidareutbildad i utrymning och systematiskt brandskyddsarbete och kan ske i samband med det årliga underhållet av utrustningen.

Teknikern går igenom en omfattande checklista över de viktigaste punkterna i ett bra brandskyddsarbete. För varje punkt där brandskyddsarbetet kan förbättras eller där brister förekommer, får du en tydlig förklaring till vari eventuella brister föreligger samt hur du rekommenderas åtgärda dem.

Som en del av brandskyddsbesiktningen utförs en inventering och okulär statuskontroll av verksamhetens fasta brandskyddsinstallationer, t ex brandlarm och släckanläggningar. På så vis får man koll på vad som faktiskt finns i verksamheten och också om underhållet fungerar som det ska.

Om du är ansvarig för flera verksamheter kan du även få en rapport med statusen för alla verksamheters sammanställd. I rapporten ingår även en sammanställning av samtliga brister tillsammans med våra rekommendationer. På så vis ser du var ert huvudsakliga fokus för förbättringsarbetet bör ligga.

matris.png

Brandskyddsbesiktning omfattar inte service och underhåll utan är endast okulärbesiktning.

Fördelar

Fördelar för dig som använder Dafos övriga brandskyddslösningar

Använder du Dafos digitala system för systematiskt brandskyddsarbete, SBA aXess, kommer avvikelserna även att visas tillsammans med de brister som uppmärksammats vid de brandskyddskontroller som ni själva utför i verksamheten.

Om vi även utför underhåll av er utrustning sammanställs resultatet av brandskyddsbesiktningen tillsammans med förteckning av utrustningens status.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

När ska en brandskyddsbesiktning utföras?

Brandskyddsbesiktningen kan med fördel utföras regelbundet, t ex årligen, för att kontinuerligt se över brand- och utrymningssäkerheten. Det kan också vara ett utmärkt första steg i ert brandskyddsarbete för att få aktuell status och rekommendationer för brandskyddsarbetet.

Vad är skillnaden mellan brandskyddsbesiktningen och Dafos övriga tjänster?

Dafo erbjuder flera olika tjänster för brand- och utrymningssäkerhet. De flesta kan med fördel kombineras. Som exempel kan brandskyddsbesiktningen med fördel kombineras med att vi utför underhållet av er utrustning. På så vis ser ni till att er utrustning är i gott skick samtidigt som ni får en bredare kontroll av er brand- och utrymningssäkerhet.

Så här går det till!

Brandskyddsbesiktning

Vi utgår från gällande lagar, regler och standarder och går systematiskt igenom dina brandrisker och åtgärder och sammanställer hur väl de är hanterade. Kontrollen utförs av en certifierad servicetekniker som är vidareutbildad i utrymning och systematiskt brandskyddsarbete och kan ske i samband med det årliga underhållet av utrustningen.

Teknikern går igenom en omfattande checklista över de viktigaste punkterna i ett bra brandskyddsarbete. För varje punkt där brandskyddsarbetet kan förbättras eller där brister förekommer, får du en tydlig förklaring till vari eventuella brister föreligger samt hur du rekommenderas åtgärda dem.

Som en del av brandskyddsbesiktningen utförs en inventering och okulär statuskontroll av verksamhetens fasta brandskyddsinstallationer, t ex brandlarm och släckanläggningar. På så vis får man koll på vad som faktiskt finns i verksamheten och också om underhållet fungerar som det ska.

Om du är ansvarig för flera verksamheter kan du även få en rapport med statusen för alla verksamheters sammanställd. I rapporten ingår även en sammanställning av samtliga brister tillsammans med våra rekommendationer. På så vis ser du var ert huvudsakliga fokus för förbättringsarbetet bör ligga.

matris.png

Brandskyddsbesiktning omfattar inte service och underhåll utan är endast okulärbesiktning.

Fördelar

Fördelar för dig som använder Dafos övriga brandskyddslösningar

Använder du Dafos digitala system för systematiskt brandskyddsarbete, SBA aXess, kommer avvikelserna även att visas tillsammans med de brister som uppmärksammats vid de brandskyddskontroller som ni själva utför i verksamheten.

Om vi även utför underhåll av er utrustning sammanställs resultatet av brandskyddsbesiktningen tillsammans med förteckning av utrustningens status.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

När ska en brandskyddsbesiktning utföras?

Brandskyddsbesiktningen kan med fördel utföras regelbundet, t ex årligen, för att kontinuerligt se över brand- och utrymningssäkerheten. Det kan också vara ett utmärkt första steg i ert brandskyddsarbete för att få aktuell status och rekommendationer för brandskyddsarbetet.

Vad är skillnaden mellan brandskyddsbesiktningen och Dafos övriga tjänster?

Dafo erbjuder flera olika tjänster för brand- och utrymningssäkerhet. De flesta kan med fördel kombineras. Som exempel kan brandskyddsbesiktningen med fördel kombineras med att vi utför underhållet av er utrustning. På så vis ser ni till att er utrustning är i gott skick samtidigt som ni får en bredare kontroll av er brand- och utrymningssäkerhet.

Relaterat