Michael Eriksson

Expert brandposter

Vanliga frågor

När man pratar om brandposter så finns det ett antal olika typer, exempelvis markbrandposter ute i gatan, brandposter med vattenuttag i fasader och skumbrandposter. Inomhusbrandposter kategoriseras in i området Förstahandsbrandskydd och inte som fastighetsskydd, där då oftast vattensprinkler tar vid.

Vanliga frågor gällande inomhusbrandposter eller rostfria (isolerade, uppvärmda skåp) för utomhusbruk:

I vilka miljöer finns krav på brandposter?

I dagsläget blir det ofta föreskrivet/krav om brandposter i lagerbyggnationer, verkstäder av olika slag och när det är större brandceller.

Vad ska man tänka på vid val av brandpost?

Vilket flöde som önskas, eller som är tillgängligt. Dimension på rörledning fram och även då slangens dimension och längd. För att få ett heltäckande skydd av brandposter så säger man att strålröret från ena brandposten skall överlappa strålröret från nästa brandpost.

Vilka är de vanligaste felen du stöter på?

De vanligaste felen är läckande nav, läckande slangar och även ibland felaktiga dimensioner på rörledning fram till brandposten. Emellanåt förekommer också rostangrepp, framförallt på skåpen.

Vad kan du vara behjälplig med vid anskaffandet av brandpost?

Vid en eventuell nyanskaffning av brandpost så kommer oftast kravbilden från brandskyddsbeskrivningen i byggnationen, finns den att tillgå så kan man därutefter ta fram lämplig modell.

Vanliga frågor

När man pratar om brandposter så finns det ett antal olika typer, exempelvis markbrandposter ute i gatan, brandposter med vattenuttag i fasader och skumbrandposter. Inomhusbrandposter kategoriseras in i området Förstahandsbrandskydd och inte som fastighetsskydd, där då oftast vattensprinkler tar vid.

Vanliga frågor gällande inomhusbrandposter eller rostfria (isolerade, uppvärmda skåp) för utomhusbruk:

I vilka miljöer finns krav på brandposter?

I dagsläget blir det ofta föreskrivet/krav om brandposter i lagerbyggnationer, verkstäder av olika slag och när det är större brandceller.

Vad ska man tänka på vid val av brandpost?

Vilket flöde som önskas, eller som är tillgängligt. Dimension på rörledning fram och även då slangens dimension och längd. För att få ett heltäckande skydd av brandposter så säger man att strålröret från ena brandposten skall överlappa strålröret från nästa brandpost.

Vilka är de vanligaste felen du stöter på?

De vanligaste felen är läckande nav, läckande slangar och även ibland felaktiga dimensioner på rörledning fram till brandposten. Emellanåt förekommer också rostangrepp, framförallt på skåpen.

Vad kan du vara behjälplig med vid anskaffandet av brandpost?

Vid en eventuell nyanskaffning av brandpost så kommer oftast kravbilden från brandskyddsbeskrivningen i byggnationen, finns den att tillgå så kan man därutefter ta fram lämplig modell.

Relaterat