Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

Servicetekniker vid brandlarm, Dafo
Serviceintervall

Serviceintervall

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm levererade av oss. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av brandlarm. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med brandlarm blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

Serviceintervall

Serviceintervall

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm levererade av oss. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av brandlarm. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med brandlarm blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

Relaterat

  • Utbildning

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

  • Utbildning

Brandservicetekniker

Utbildningen Brandservicetekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Vi erbjuder en grundutbildning som omfattar 2 dagar samt en vidare- och repetitionsutbildning som omfattar 1 dag.

  • Utbildning

Brandsäkerhetstekniker

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

  • Kunskapsbank

Zlatko Profus

Behörig ingenjör brandlarm, sakkunnig brandlarm.

  • Tjänster

Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.

  • Service

Service och underhåll av rökluckor

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.

  • Produkt

Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm.

  • Webbshop

Brandlarmspaket 1X-F4-SC-06, 4 sekt. Komplett sats

UTC brandlarmskit med 2 detktorer, 1 larmknapp, 1 siren m.m.