Service brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF110.

Servicetekniker vid brandlarm, Dafo
Serviceintervall

Serviceintervall

Ordinarie tillsyn av brandlarm sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare. 

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm levererade av oss. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

Dafo utför även installation och service av släckanläggningar till restauranger. Här kan ni läsa mer om service av släcksystem för restaurangkök.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandlarm hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av brandlarm. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med brandlarm blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

Serviceintervall

Serviceintervall

Ordinarie tillsyn av brandlarm sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare. 

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm levererade av oss. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.

För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

Dafo utför även installation och service av släckanläggningar till restauranger. Här kan ni läsa mer om service av släcksystem för restaurangkök.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandlarm hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av brandlarm. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med brandlarm blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

Certifierad anläggarfirma brandlarmCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_brandlarm[1].jpg

Relaterat

  • Produkt

Adresserbart brandlarm

Adresserade brandlarmsystem har den stora fördelen att varje larmenhet i systemet har en unik adress. Direkt i centralpanelen kan man därför se exakt vilken detektor som gett upphov till larm.

  • Produkt

Aspirerande brandlarm

Ett aspirerande brandlarmsystem (s k samplingssystem) analyserar omgivningsluften för rökpartiklar via ett rörsystem. De lämpar sig vid större anläggningar så som tunnlar, stora datorhallar eller lager, där punktdetektering med konventionella rökdetektorer kan vara svårt eller omöjligt.

  • Produkt

Konventionellt brandlarm

En konventionell brandlarmsanläggning kännetecknas av att den delas upp i flera sektioner. Varje sektion är ofta en brandcell och omfattar vanligtvis mellan 1 till 32 detektorer.

  • Kunskapsbank

Hur fungerar ett brandlarm?

Att en brand upptäcks tidigt är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser.

  • Utbildning

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den på företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

  • Utbildning

Brandservicetekniker

Utbildningen Brandservicetekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. Vi erbjuder en grundutbildning som omfattar 2 dagar samt en vidare- och repetitionsutbildning som omfattar 1 dag.

  • Utbildning

Brandsäkerhetstekniker SVEBRA

Våra utbildningar till brandsäkerhetstekniker riktar sig till servicetekniker för brandsläckare och brandposter. För att få gå grundkursen ska man ha minst 500 timmars erfarenhet av arbetet som brandservicetekniker. Kurserna är enbart för företag som är medlemmar i SVEBRA.

  • Utbildning

Anläggningsskötare gassläcksystem

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare av gassläcksystem eller den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem.