Byggnadstekniskt brandskydd

Det byggnadstekniska brandskyddet kallas också det passiva brandskyddet. Det fungerar normalt dygnet runt utan insats från personal.