Hotell

Hotellverksamheten är en fartfylld miljö där många människor samlas. Tydliga brandskyddsrutiner och ett fullgott brandskydd är avgörande för att säkerställa en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

  • Ett systematiskt brandskyddsarbete säkerställer gästers säkerhet och minskar risken för kostsamma skador
  • Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket – skydda ditt kök med ett släcksystem
  • Vi utför service och underhåll av all säkerhetsutrustning för att skydda byggnader, materiel och liv

Vad kan vi hjälpa till med?

Behöver ni hjälp med en översyn av brandskyddet i er verksamhet, eller rådgivning kring brandsäkerhet och systematiskt brandskyddsarbete? Då finns vi till hands och hjälper er med allt som har med brandskydd att göra.

SBA - systematiskt brandskyddsarbete

SBA aXess är ett digitalt system där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet i din verksamhet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Enklare kan det inte bli!

Släcksystem för restaurangkök

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. Vi levererar och installerar släcksystem R-102 med Ansulex släckvätska i restaurangkök. Systemet är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.

Service och underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv. Vi hjälper till med service på samtligt brand- och utrymningsmateriel samt på släcksystem, brandlarm och det passiva brandskyddet, såsom rökluckor och brandtätning.

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad!