Nödljussystem

Nödbelysningen består av två olika system. Det ena, ledljuset, har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut. Det andra består av belysta eller genomlysta skyltar och hänvisningsarmaturer. Skyltarnas uppgift är att visa var nödutgångarna finns.

Ledljus

Ledljus

Ledljuset har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut.

Nödljusarmaturen monteras i taket. Beroende på takhöjd och montageriktning krävs olika stort montageavstånd för att uppnå rätt ljus på golvnivå.

Centralövervakat nödljussystem

Neptolux är en helt ny typ av nödljussystem. Genom att styra och övervaka alla nöd- och ledljus från en och samma central så erhålls unika fördelar avseende installation, driftsäkerhet och underhåll. Varje armatur i systemet får sin egen adress, därför är det lätt att se exakt var en detektor i behov av underhåll finns.

Systemet kan även integreras med brand- och larmsystem. Det ger helt nya möjligheter till säker och effektiv utrymning.

Neptolux är dessutom ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ, både att installera och att underhålla.

Hänvisningsarmaturer

Utrymningsskyltar med armaturer

I miljöer med krav på nödbelysning ska även utrymningsskylten bestå av armaturer. Enbart efterlysande skyltar är inte tillräckligt.

Vi erbjuder ett starkt sortiment av hänvisningsarmaturer från ledande tillverkare. Modeller som fokuserar på design för offentliga miljöer och ny teknik för energibesparing och låga underhållskostnader. Några exempel är:

Nödljusarmatur Linus - 25

Dafo nödljusarmatur Linus-25 STS är en ljusstark och mångsidig armatur i mycket tålig konstruktion. Den är lämplig för alla typer av installationer, och passar även i fuktiga och dammiga miljöer.

Linus-25 är en komplett armatur som fungerar både som led- och nödljus. Samtliga typer av piktogram medföljer direkt i leveransen. Den finns i enkelt samt dubbelsidigt utförande och montage är möjligt både på väggar och i tak.

Linus-25 är försedd med 20 st LED, vilket medför lång livslängd på ljuskällan och låg strömförbrukning. För säkert underhåll utför armaturen regelbundna självtester.

Nödljusarmatur Pelux - 25

Dafo hänvisningsarmatur Pelux-25 STS är en armatur i snygg design som levereras med många tillbehör för enkel hantering och installation.

Den kan monteras i tak, på vägg och som flaggmontage. Samtliga fästkonsoler medföljer i kartongen.

Pelux-25 levereras med 4 st pictogram och vit täckskiva för enkelt och dubbelsidigt montage.

Armaturen är försedd med självtest­system, vilket underlättar service och underhåll.

Pelux-25 är försedd med 12 st LED, vilket medför lång livslängd och låg strömförbrukning.

Strålkastaraggregat

Nödbelysning för större utrymmen

Strålkastaraggregat används som nödbelysning i stora lokaler med krav på långa belysningsavstånd. Riktbara strålkastare gör att ljuset kan riktas i lagergångar eller i korridorer.

Strålkastarna är speciellt lämpliga i utrymmen där hög takhöjd gör att takmonterade armaturer ger för litet ljusutbyte. De ersätter också linjemålning eller annan utrymningsmarkering i utrymmen med fuktiga golv eller stort golvslitage.

Service och underhåll

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att hänvisningsarmatur lyser och att driftindikeringar är tända och inga felindikeringar är aktiverade.

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då frånkopplas strömmatning och batterikapaciteten kontrolleras. Batteri och ljuskälla byts vid behov. Standardlysrör som är tända kontinuerligt ska bytas årligen eftersom lysrörens driftlängd är ca ett år.

Nödbelysning med självtest underlättar kontroll och underhåll

Vissa armaturer finns även i utförande med autotest/självtest. Det är ett system där armaturens elektronik regelbundet kontrollerar ljuskälla, batteriets kapacitet och elektroniken. Vid fel indikeras det med lysdioder på armaturen. Vid den årliga kontrollen behöver inte ordinarie strömmatning frånkopplas för kontroll av batteriet utan teknikern kan avläsa driftstatus direkt på lampan.

Läs mer om service av nödljus här!

Miljö och hållbarhet

Nödbelysning med miljövänliga lysdiodarmaturer (LED)

Vårt program innehåller många lysdiodarmaturer, både för hänvisning och nödbelysning.

Fördelar är:

  • Lång livslängd på dioderna, upp till 100.000 timmar vilket är mer än 10 år
  • Miljövänligt alternativ med låg energiförbrukning
  • Låga underhållskostnader

NiMH-batterier är också ett miljöalternativ som spar pengar

På senare år har vi ersatt NiCD-batterier och blyceller med mer miljövänliga Nickelmetallhydrid-batterier. För dessa batterier utgår ingen miljöavgift till Naturvårdsverket.

Ledljus

Ledljus

Ledljuset har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut.

Nödljusarmaturen monteras i taket. Beroende på takhöjd och montageriktning krävs olika stort montageavstånd för att uppnå rätt ljus på golvnivå.

Centralövervakat nödljussystem

Neptolux är en helt ny typ av nödljussystem. Genom att styra och övervaka alla nöd- och ledljus från en och samma central så erhålls unika fördelar avseende installation, driftsäkerhet och underhåll. Varje armatur i systemet får sin egen adress, därför är det lätt att se exakt var en detektor i behov av underhåll finns.

Systemet kan även integreras med brand- och larmsystem. Det ger helt nya möjligheter till säker och effektiv utrymning.

Neptolux är dessutom ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ, både att installera och att underhålla.

Hänvisningsarmaturer

Utrymningsskyltar med armaturer

I miljöer med krav på nödbelysning ska även utrymningsskylten bestå av armaturer. Enbart efterlysande skyltar är inte tillräckligt.

Vi erbjuder ett starkt sortiment av hänvisningsarmaturer från ledande tillverkare. Modeller som fokuserar på design för offentliga miljöer och ny teknik för energibesparing och låga underhållskostnader. Några exempel är:

Nödljusarmatur Linus - 25

Dafo nödljusarmatur Linus-25 STS är en ljusstark och mångsidig armatur i mycket tålig konstruktion. Den är lämplig för alla typer av installationer, och passar även i fuktiga och dammiga miljöer.

Linus-25 är en komplett armatur som fungerar både som led- och nödljus. Samtliga typer av piktogram medföljer direkt i leveransen. Den finns i enkelt samt dubbelsidigt utförande och montage är möjligt både på väggar och i tak.

Linus-25 är försedd med 20 st LED, vilket medför lång livslängd på ljuskällan och låg strömförbrukning. För säkert underhåll utför armaturen regelbundna självtester.

Nödljusarmatur Pelux - 25

Dafo hänvisningsarmatur Pelux-25 STS är en armatur i snygg design som levereras med många tillbehör för enkel hantering och installation.

Den kan monteras i tak, på vägg och som flaggmontage. Samtliga fästkonsoler medföljer i kartongen.

Pelux-25 levereras med 4 st pictogram och vit täckskiva för enkelt och dubbelsidigt montage.

Armaturen är försedd med självtest­system, vilket underlättar service och underhåll.

Pelux-25 är försedd med 12 st LED, vilket medför lång livslängd och låg strömförbrukning.

Strålkastaraggregat

Nödbelysning för större utrymmen

Strålkastaraggregat används som nödbelysning i stora lokaler med krav på långa belysningsavstånd. Riktbara strålkastare gör att ljuset kan riktas i lagergångar eller i korridorer.

Strålkastarna är speciellt lämpliga i utrymmen där hög takhöjd gör att takmonterade armaturer ger för litet ljusutbyte. De ersätter också linjemålning eller annan utrymningsmarkering i utrymmen med fuktiga golv eller stort golvslitage.

Service och underhåll

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att hänvisningsarmatur lyser och att driftindikeringar är tända och inga felindikeringar är aktiverade.

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då frånkopplas strömmatning och batterikapaciteten kontrolleras. Batteri och ljuskälla byts vid behov. Standardlysrör som är tända kontinuerligt ska bytas årligen eftersom lysrörens driftlängd är ca ett år.

Nödbelysning med självtest underlättar kontroll och underhåll

Vissa armaturer finns även i utförande med autotest/självtest. Det är ett system där armaturens elektronik regelbundet kontrollerar ljuskälla, batteriets kapacitet och elektroniken. Vid fel indikeras det med lysdioder på armaturen. Vid den årliga kontrollen behöver inte ordinarie strömmatning frånkopplas för kontroll av batteriet utan teknikern kan avläsa driftstatus direkt på lampan.

Läs mer om service av nödljus här!

Miljö och hållbarhet

Nödbelysning med miljövänliga lysdiodarmaturer (LED)

Vårt program innehåller många lysdiodarmaturer, både för hänvisning och nödbelysning.

Fördelar är:

  • Lång livslängd på dioderna, upp till 100.000 timmar vilket är mer än 10 år
  • Miljövänligt alternativ med låg energiförbrukning
  • Låga underhållskostnader

NiMH-batterier är också ett miljöalternativ som spar pengar

På senare år har vi ersatt NiCD-batterier och blyceller med mer miljövänliga Nickelmetallhydrid-batterier. För dessa batterier utgår ingen miljöavgift till Naturvårdsverket.

Relaterat