Trygg miljö med brandvarnare

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad. Rökspridning och rökfyllnad från inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada.

Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand. Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.

Sortiment

Sortiment

Brandvarnare finns i många olika utföranden och med olika egenskaper. Som standard detekterar en brandvarnare rök, men i utrymmen med mycket fukt- och dammpartiklar är en värmedetektor mer lämpligt. I större byggnader är det lämpligt att använda sammankopplingsbara brandvarnare.

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av brandvarnare med många olika typer och modeller. Självklart hjälper vi till med rådgivning och expertis i valet av brandvarnare.

Brandvarnare DAFO

Vår egen produktserie med moderna och prisvärda brandvarnare. De är enkla att montera och försedda med testknapp och pausfunktion. Modellerna GS526 och GS511B har fast 10-årsbatteri av litiumtyp. GS 511B och GS517 är sammankopplingsbara.

Brandvarnare Cavius

Cavius erbjuder brandvarnare med modern teknologi och stilren, prisbelönt design. "Almost invisible - världens minsta brandvarnare" har en diameter på endast 40 mm och fast litiumbatteri med 10 års garanterad livslängd. Det finns även en produktserie med trådlösa sammankopplingsbara enheter som kan byggas på till ett helt säkerhetssystem. Till nätverket kan man ansluta brandvarnare, vattenlarm, magnetkontakt och rörelsedetektorer.

 

Placering brandvarnare

Minst en brandvarnare per våningsplan

Brandvarnare bör placeras i varje plan av en bostad, dvs i källare, bostadsplan och vind om den är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i eller i anslutning till varje sovavdelning. Finns sovrum i både ändar av ett plan ska minst två brandvarnare användas.

Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga tolv meter. Om någon av våningarna är större än 60 m2 bör det finnas fler än en brandvarnare på det planet.

Fler brandvarnare ger ett bättre skydd. Placera gärna en brandvarnare i varje sovrum.

I större hus bör brandvarnare vara av samman­kopplingsbart utförande. Aktiveras en brandvarnare sänds en signal till övriga som också ger larmsignal. Brandvarnare kan sammankopplas antingen med kabel eller trådlöst med en radiobas.

Placering i tak, mitt i rummet

Brandvarnare ska inte placeras i omedelbar närhet av spis eller badrum. Risk finns för fellarm på grund av matos och vattenånga. Där kan som alternativ värmedetektor användas. Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg. Den ska inte placeras högst upp i nocken på V-formade ryggåstak, eftersom luftfickor som finns där kan orsaka att röken inte når fram till detektorn.

Placera inte heller varnare nära fläktar eller tilluftsventiler eftersom de kan hindra röken från att nå brandvarnaren. Läs mer om brandvarnare i vår Kunskapsbank.

Underhåll och utbyte

Underhåll och utbyte

Batteri skall bytas regelbundet. Brandvarnaren ger korta larmsignaler (pip) när batterispänningen börjar bli låg. Larm för låg batterispänning ges
ca 1 månad innan funktionen upphör.

Om litiumbatterier används kan funktionstiden mellan batteribyte utsträckas till upp till 10 år. Utöver detta skall brandvarnaren hållas ren. Dammsug försiktigt på utsidan en gång om år.

Efter 10 år bör varnaren kasseras och ersättas av en ny. Trots rengöring smutsas detektionskammaren ner och känsligheten försämras. Risk finns annars att larmfunktionen upphör.

Sortiment

Sortiment

Brandvarnare finns i många olika utföranden och med olika egenskaper. Som standard detekterar en brandvarnare rök, men i utrymmen med mycket fukt- och dammpartiklar är en värmedetektor mer lämpligt. I större byggnader är det lämpligt att använda sammankopplingsbara brandvarnare.

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av brandvarnare med många olika typer och modeller. Självklart hjälper vi till med rådgivning och expertis i valet av brandvarnare.

Brandvarnare DAFO

Vår egen produktserie med moderna och prisvärda brandvarnare. De är enkla att montera och försedda med testknapp och pausfunktion. Modellerna GS526 och GS511B har fast 10-årsbatteri av litiumtyp. GS 511B och GS517 är sammankopplingsbara.

Brandvarnare Cavius

Cavius erbjuder brandvarnare med modern teknologi och stilren, prisbelönt design. "Almost invisible - världens minsta brandvarnare" har en diameter på endast 40 mm och fast litiumbatteri med 10 års garanterad livslängd. Det finns även en produktserie med trådlösa sammankopplingsbara enheter som kan byggas på till ett helt säkerhetssystem. Till nätverket kan man ansluta brandvarnare, vattenlarm, magnetkontakt och rörelsedetektorer.

 

Placering brandvarnare

Minst en brandvarnare per våningsplan

Brandvarnare bör placeras i varje plan av en bostad, dvs i källare, bostadsplan och vind om den är möblerad. Vidare bör en brandvarnare placeras i eller i anslutning till varje sovavdelning. Finns sovrum i både ändar av ett plan ska minst två brandvarnare användas.

Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga tolv meter. Om någon av våningarna är större än 60 m2 bör det finnas fler än en brandvarnare på det planet.

Fler brandvarnare ger ett bättre skydd. Placera gärna en brandvarnare i varje sovrum.

I större hus bör brandvarnare vara av samman­kopplingsbart utförande. Aktiveras en brandvarnare sänds en signal till övriga som också ger larmsignal. Brandvarnare kan sammankopplas antingen med kabel eller trådlöst med en radiobas.

Placering i tak, mitt i rummet

Brandvarnare ska inte placeras i omedelbar närhet av spis eller badrum. Risk finns för fellarm på grund av matos och vattenånga. Där kan som alternativ värmedetektor användas. Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg. Den ska inte placeras högst upp i nocken på V-formade ryggåstak, eftersom luftfickor som finns där kan orsaka att röken inte når fram till detektorn.

Placera inte heller varnare nära fläktar eller tilluftsventiler eftersom de kan hindra röken från att nå brandvarnaren. Läs mer om brandvarnare i vår Kunskapsbank.

Underhåll och utbyte

Underhåll och utbyte

Batteri skall bytas regelbundet. Brandvarnaren ger korta larmsignaler (pip) när batterispänningen börjar bli låg. Larm för låg batterispänning ges
ca 1 månad innan funktionen upphör.

Om litiumbatterier används kan funktionstiden mellan batteribyte utsträckas till upp till 10 år. Utöver detta skall brandvarnaren hållas ren. Dammsug försiktigt på utsidan en gång om år.

Efter 10 år bör varnaren kasseras och ersättas av en ny. Trots rengöring smutsas detektionskammaren ner och känsligheten försämras. Risk finns annars att larmfunktionen upphör.

Relaterat