Skyltar och markeringar

Vid en brand eller olycka är det viktigt att snabbt sätta människor i säkerhet. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara livsavgörande. Med rätt skyltning och vägledande markeringar är du väl förberedd för en olycka eller utrymningssituation.

Kraven på varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att utrymningsvägar, brandredskap, första hjälpen-utrustning och risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Brandredskapsskyltar

Brandredskapsskyltar och dekaler

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltarna finns i olika utföranden: 

 • Plast för inomhusbruk, tillverkas i miljövänlig PET-plast
 • Aluminium för utomhusbruk

Brandredskaps- och brandpostskyltarna finns även i efterlysande utförande, som flaggskyltar eller plogskyltar. Beakta siktavståndet och välj skyltstorlek så att den blir läsbar på längsta avstånd.

Ett förslag till skyltstorlekar framgår av tabellen.

Siktavstånd för olika skyltstorlekar:

15 m 150 x 150 mm
20 m 200 x 200 mm
25 m 250 x 250 mm
40 m 300 x 300 mm

 

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar och dekaler

I en nöd- och utrymningssituation är det lätt att bli stressad, tappa orienteringen och i värsta fall gripas av panik. Klara och tydliga utrymningsskyltar minskar risken för förvirring och panik, och spar dyrbar tid.

Utrymningsvägar ska vara markerade med varselskylt. Det gäller både ordinarie väg ut och alternativ väg. Skyltar ska också placeras i korridorer och gångstråk för att visa riktningsförändringar eller vägen till en utrymningsdörr.

För att en utrymning skall kunna genomföras snabbt och säkert, även vid strömavbrott, är skyltarna efterlysande. Våra skyltar är tillverkade med aluminiumstrontium som efterlysande kristall. Den har en lyskraft mångdubbelt större än den tidigare kristalltypen, zinksulfid.

Vi har tre serier skyltar och självhäftande dekaler:

 • Supernova - Färgefterlysande skyltar
 • Lumilux - Aluminiumskyltar med extra hög efterlysande effekt
 • Lumilite - Plastskyltar med ordinarie efterlysande effekt
 • Dekaler - Efterlysande dekaler för placering på glas m m

Skyltstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning.

Rekommenderad storlek framgår av tabellen.

Siktavstånd för olika skyltstorlekar:

15 m 210 x 100 mm
20 m 315 x 150 mm
25 m 420 x 200 mm
40 m 630 x 300 mm

 

Varselskyltar och dekaler

Varselskyltar och dekaler

Dafo har omfattande sortiment av varselskyltar. Skyltarna finns i många olika varianter och material för olika behov.

Villkoren för varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Färg och form anger funktionen

imagegqp9.png

Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium, skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden.

Plastskylt i miljövänliga material

Som standard tillverkas skyltarna i miljövänliga plastmaterial. Det är en billig och lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare miljöer.

Aluminiumskyltar för utomhusmontage

Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. För utomhusmontage rekommenderar vi därför aluminiumskyltar.

Dekaler för placering på glasytor och dörrar

Vissa varselmärkningar finns även som dekal. Den är lämplig att använda på glasytor, skåpdörrar och liknande.

Efterlysande skyltar för placering i utrymmen utan dagsljusinsläpp

I källare och andra lokaler där ett strömavbrott leder till fullständigt mörker är efterlysande skyltar ett bra alternativ.

Anpassa skyltstorleken till siktavståndet

Skyltstorleken ska anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning.

Markeringar utrymning

Markeringar utrymning

Rök från brand stiger uppåt och samlas under taket. Då är det lämpligt att komplettera skyltningen med lågt placerade utrymningsmarkeringar, t ex:

 • Golvmarkeringar - tejp, gallerdurksplåt eller målade linjer kan visa gångvägen ut 
 • Dörrpostmarkeringar - en markering av dörrposten syns även om lokalen börjar rökfyllas. 
 • Dörrhandtag och låsanordningar kan enklare öppnas om de är utmärkta med midjeskylt eller annan handtagsmarkering. 
 • Trappstegsmarkeringar - underlättar utrymning i trappor och förhindrar olyckor. 
 • Hinder i utrymningsväg kan t ex märkas upp med varningstejp, efterlysande kedja eller lister som hänger från taket
Efterlysande golvlinjer

Efterlysande golvlinjer för trånga och mörka utrymmen

I lokaler där det finns en högre risk samt där utrymningen sker i trånga och mörka miljöer utan dagsljusinsläpp är det lämpligt att använda sig av efterlysande linjer i golvet. Det ger ett speciellt bra skydd när man ska ta sig ut från större lager eller en verkstadslokal och undvika att skadas av maskiner och annan utrustning.

Vi tillhandahåller tre olika färgsystem för målning av linjer på vägg och golv:

 • Primer, efterlysande färg & ev topplack. Primern fungerar som reflektor för den efterlysande färgen och skall därför ge en högvärdigt vit botten.
 • Epoxibaserad vattenbaserad 2 komponent. Epoxilacken ger en hård yta med hög rivhållfasthet och är den färg som normalt används för lager och verkstadsgolv i cement.
 • Polyuretan lösningsmedelsbaserad 2 komponent. Lämplig på väggar och golv och andra byggnadsdelar eller säkerhetsutrustningar. Fäster bra på metaller, trä och sten.
Brandredskapsskyltar

Brandredskapsskyltar och dekaler

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser. Skyltarna finns i olika utföranden: 

 • Plast för inomhusbruk, tillverkas i miljövänlig PET-plast
 • Aluminium för utomhusbruk

Brandredskaps- och brandpostskyltarna finns även i efterlysande utförande, som flaggskyltar eller plogskyltar. Beakta siktavståndet och välj skyltstorlek så att den blir läsbar på längsta avstånd.

Ett förslag till skyltstorlekar framgår av tabellen.

Siktavstånd för olika skyltstorlekar:

15 m 150 x 150 mm
20 m 200 x 200 mm
25 m 250 x 250 mm
40 m 300 x 300 mm

 

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar och dekaler

I en nöd- och utrymningssituation är det lätt att bli stressad, tappa orienteringen och i värsta fall gripas av panik. Klara och tydliga utrymningsskyltar minskar risken för förvirring och panik, och spar dyrbar tid.

Utrymningsvägar ska vara markerade med varselskylt. Det gäller både ordinarie väg ut och alternativ väg. Skyltar ska också placeras i korridorer och gångstråk för att visa riktningsförändringar eller vägen till en utrymningsdörr.

För att en utrymning skall kunna genomföras snabbt och säkert, även vid strömavbrott, är skyltarna efterlysande. Våra skyltar är tillverkade med aluminiumstrontium som efterlysande kristall. Den har en lyskraft mångdubbelt större än den tidigare kristalltypen, zinksulfid.

Vi har tre serier skyltar och självhäftande dekaler:

 • Supernova - Färgefterlysande skyltar
 • Lumilux - Aluminiumskyltar med extra hög efterlysande effekt
 • Lumilite - Plastskyltar med ordinarie efterlysande effekt
 • Dekaler - Efterlysande dekaler för placering på glas m m

Skyltstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning.

Rekommenderad storlek framgår av tabellen.

Siktavstånd för olika skyltstorlekar:

15 m 210 x 100 mm
20 m 315 x 150 mm
25 m 420 x 200 mm
40 m 630 x 300 mm

 

Varselskyltar och dekaler

Varselskyltar och dekaler

Dafo har omfattande sortiment av varselskyltar. Skyltarna finns i många olika varianter och material för olika behov.

Villkoren för varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2020:1 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.

Färg och form anger funktionen

imagegqp9.png

Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium, skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden.

Plastskylt i miljövänliga material

Som standard tillverkas skyltarna i miljövänliga plastmaterial. Det är en billig och lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare miljöer.

Aluminiumskyltar för utomhusmontage

Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. För utomhusmontage rekommenderar vi därför aluminiumskyltar.

Dekaler för placering på glasytor och dörrar

Vissa varselmärkningar finns även som dekal. Den är lämplig att använda på glasytor, skåpdörrar och liknande.

Efterlysande skyltar för placering i utrymmen utan dagsljusinsläpp

I källare och andra lokaler där ett strömavbrott leder till fullständigt mörker är efterlysande skyltar ett bra alternativ.

Anpassa skyltstorleken till siktavståndet

Skyltstorleken ska anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning.

Markeringar utrymning

Markeringar utrymning

Rök från brand stiger uppåt och samlas under taket. Då är det lämpligt att komplettera skyltningen med lågt placerade utrymningsmarkeringar, t ex:

 • Golvmarkeringar - tejp, gallerdurksplåt eller målade linjer kan visa gångvägen ut 
 • Dörrpostmarkeringar - en markering av dörrposten syns även om lokalen börjar rökfyllas. 
 • Dörrhandtag och låsanordningar kan enklare öppnas om de är utmärkta med midjeskylt eller annan handtagsmarkering. 
 • Trappstegsmarkeringar - underlättar utrymning i trappor och förhindrar olyckor. 
 • Hinder i utrymningsväg kan t ex märkas upp med varningstejp, efterlysande kedja eller lister som hänger från taket
Efterlysande golvlinjer

Efterlysande golvlinjer för trånga och mörka utrymmen

I lokaler där det finns en högre risk samt där utrymningen sker i trånga och mörka miljöer utan dagsljusinsläpp är det lämpligt att använda sig av efterlysande linjer i golvet. Det ger ett speciellt bra skydd när man ska ta sig ut från större lager eller en verkstadslokal och undvika att skadas av maskiner och annan utrustning.

Vi tillhandahåller tre olika färgsystem för målning av linjer på vägg och golv:

 • Primer, efterlysande färg & ev topplack. Primern fungerar som reflektor för den efterlysande färgen och skall därför ge en högvärdigt vit botten.
 • Epoxibaserad vattenbaserad 2 komponent. Epoxilacken ger en hård yta med hög rivhållfasthet och är den färg som normalt används för lager och verkstadsgolv i cement.
 • Polyuretan lösningsmedelsbaserad 2 komponent. Lämplig på väggar och golv och andra byggnadsdelar eller säkerhetsutrustningar. Fäster bra på metaller, trä och sten.

Relaterat