Brandskyddsprojektering

Projektering brandredskap

Projektering brandredskap

Utrymning

Vi projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter dina förutsättningar och behov. Vi ser över allt från skyltar till nödbelysning och brandsläckare.

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov.

Beställarstöd

Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. Vi stödjer projektledningen med brandkompetens i strategiska frågor och samordnar med brandkonsulterna.

Utförandespecifikation

Vi hjälper till att upprätta utförandespecifkation för brandlarm respektive utrymningslarm med talat meddelande. Vi tar ansvar för att optimera kravställningen på anläggningarna i samråd med beställaren och brandkonsult.

 

Projektering gassläcksystem

Projektering gassläcksystem

Fasta släcksystem ska projekteras och installeras i enlighet med standarder och regler från försäkringsbolag, SBF med flera. Arbetet skall utföras av företag med erfarenhet och gällande behörigheter.

Projektering av gassläcksystem utförs av våra kunniga projektledare. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom gassläcksystem skapar vi bra och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Vid komplexa installationer där speciella risker föreligger är våra ingenjörer och sakkunniga behjälpliga i projekteringen.

Vi arbetar främst med gassläcksystem med gaserna Nocvec eller Inergen.

Projektering restaurangsläcksystem

Projektering restaurangsläcksystem

Projektering av släcksystem för restaurangkök utförs av våra kunniga projektledare. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom restaurangsläcksystem skapar vi enkla och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Vid komplexa installationer där speciella risker föreligger är våra ingenjörer och sakkunniga behjälpliga i projekteringen.

Vi arbetar med välrenommerade kökssläcksystemet Ansulex R-102 och Ansul Piranha, som tillverkas av amerikanska Ansul. R-102 rekommenderas till sedvanliga restaurangkök, medan Piranha rekommenderas till större restaurangkök och industrikök.

Mer information om släcksystem Ansulex finns i vår kunskapsbank.

Så här går det till:

Förstudie

Behovet av släcksystem konkretiseras utifrån gällande lagar och krav.

Systemlösning

Vi tar fram en teknisk systemlösning och kostnadsuppskattning.

Projektering

Släcksystemet projekteras i detalj, Vi skapar en lösning som uppfyller brandskyddskraven för projektet.

Leverans

Underlag levereras i form av teknisk beskrivning, tidsplan och kostnadsberäkning.

Projektering byggnadstekniskt brandskydd

Projektering byggnadstekniskt brandskydd

Grundprincipen för en byggnads brandskydd är att begränsa konsekvenserna av en brand.

Med rätt dimension på brandskyddet uppnår du maximal brandsäkerhet. Vi hjälper till med utformning och dokumentation av brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, vägledande markeringar och släckutrustning. Vi gör riskbesiktningar och riskanalyser och hjälper även till med utbildning och brandövningar.

Projektering brandredskap

Projektering brandredskap

Utrymning

Vi projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter dina förutsättningar och behov. Vi ser över allt från skyltar till nödbelysning och brandsläckare.

Projektering brandlarm

Projektering brandlarm

Det finns olika krav på utförande av brand- och utrymningslarm beroende på vilken typ av byggnad och vilken verksamhetsklass det är. Som certifierade behöriga brandlarmsingenjörer kan vi tillämpa ett helhetsperspektiv och kundanpassa anläggningen så den möter samtliga krav och behov.

Beställarstöd

Vi fungerar som beställarstöd och sakkunniga vid upphandling av entreprenader eller i produktionsskedet av projekt. Vi stödjer projektledningen med brandkompetens i strategiska frågor och samordnar med brandkonsulterna.

Utförandespecifikation

Vi hjälper till att upprätta utförandespecifkation för brandlarm respektive utrymningslarm med talat meddelande. Vi tar ansvar för att optimera kravställningen på anläggningarna i samråd med beställaren och brandkonsult.

 

Projektering gassläcksystem

Projektering gassläcksystem

Fasta släcksystem ska projekteras och installeras i enlighet med standarder och regler från försäkringsbolag, SBF med flera. Arbetet skall utföras av företag med erfarenhet och gällande behörigheter.

Projektering av gassläcksystem utförs av våra kunniga projektledare. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom gassläcksystem skapar vi bra och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Vid komplexa installationer där speciella risker föreligger är våra ingenjörer och sakkunniga behjälpliga i projekteringen.

Vi arbetar främst med gassläcksystem med gaserna Nocvec eller Inergen.

Projektering restaurangsläcksystem

Projektering restaurangsläcksystem

Projektering av släcksystem för restaurangkök utförs av våra kunniga projektledare. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom restaurangsläcksystem skapar vi enkla och kostnadseffektiva lösningar för dig som kund. Vid komplexa installationer där speciella risker föreligger är våra ingenjörer och sakkunniga behjälpliga i projekteringen.

Vi arbetar med välrenommerade kökssläcksystemet Ansulex R-102 och Ansul Piranha, som tillverkas av amerikanska Ansul. R-102 rekommenderas till sedvanliga restaurangkök, medan Piranha rekommenderas till större restaurangkök och industrikök.

Mer information om släcksystem Ansulex finns i vår kunskapsbank.

Så här går det till:

Förstudie

Behovet av släcksystem konkretiseras utifrån gällande lagar och krav.

Systemlösning

Vi tar fram en teknisk systemlösning och kostnadsuppskattning.

Projektering

Släcksystemet projekteras i detalj, Vi skapar en lösning som uppfyller brandskyddskraven för projektet.

Leverans

Underlag levereras i form av teknisk beskrivning, tidsplan och kostnadsberäkning.

Projektering byggnadstekniskt brandskydd

Projektering byggnadstekniskt brandskydd

Grundprincipen för en byggnads brandskydd är att begränsa konsekvenserna av en brand.

Med rätt dimension på brandskyddet uppnår du maximal brandsäkerhet. Vi hjälper till med utformning och dokumentation av brandcellsgränser, sektioneringsdörrar, vägledande markeringar och släckutrustning. Vi gör riskbesiktningar och riskanalyser och hjälper även till med utbildning och brandövningar.

Relaterat

  • Kunskapsbank

Zlatko Profus

Behörig ingenjör brandlarm, sakkunnig brandlarm.

  • Kunskapsbank

Björn Wimnell

Sakkunnig gassläcksystem

  • Kunskapsbank

Rickard Sederlin

Behörig ingenjör gassläcksystem

  • Tjänster

Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.

  • Produkt

Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

  • Bransch

Restaurang

Cirka hälften av alla bränder i restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Ett pålitligt släcksystem och bra brandskyddsrutiner säkerställer en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

  • Webbshop

Munstyckehuv silikon AX

Avsedd för släcksystem Ansulex för restaurangkök