Joakim Öhman

Expert släcksystem för restaurangkök

Vanliga frågor

Vilka regler och krav finns gällande brandskydd för restaurangkök?

Det är Boverkets Byggregler (BBR) som styr om man behöver släcksystem för restaurangkök eller inte. Ett eller flera av nedanstående kriterier ska uppfyllas:

 • Det finns utrymningsvägar i köket
 • Det finns stekbord eller fritös
 • Köket ligger i samma brandcell som restaurangdelen
 • Vid om- eller nybyggnation av restaurangkök

Den europeiska standarden EN 16282-7 ger branschen riktlinjer för hur installation och service ska utföras. (Standarden är identisk med det amerikanska regelverket UL300).

Det ska även finnas utrustning för manuell insats såsom fettbrandsläckare, kolsyresläckare och brandfilt.

Räddningstjänsten har rikstäckande mandat att besöka och slå ser på eller stänga verksamheten om inte brandskyddet är tillräckligt.

Vad ska man tänka på inför anskaffande av ett släcksystem för restaurangkök?

Säkerställ att din verksamhet behöver ha ett släcksystem genom att gå igenom de fyra punkterna i BBR:en. Om du t ex har en pizzeria med enbart en pizzaugn räcker det förmodligen med brandsläckare. 

För att kunna projektera vilken storlek på släcksystem som behövs, kommer vi att behöva veta kökskåpans storlek med dess tillhörande frånluftsanslutningar och filterhus samt hur mycket köksutrustning och apparater som behöver skydd under kåpan. Fundera också på om det finns eventuella planer att bygga ut i framtiden. Det är bra att veta vid projekteringen, då vi redan i det skedet kan tänka till på smarta lösningar som gör att det går att växa både upp och ned med systemet. 

Vilka är de vanligaste felen du stöter på?

Det vanligaste är att man benämner sin köksutrustning felaktigt. En stekhäll är inte samma som ett stekbord, t ex. Det ger felaktig ingångsdata vid projektering. Ett annat vanligt fel är att man inte har koll på antalet frånluftskanaler. Därför är vi alltid noga med att ställa kontrollfrågor vid den första kontakten med kunden.

Vad kan du vara behjälplig med?

Jag är behjälplig från ax till limpa och är med kunden hela vägen i projektet. Från att projektera fram storleken på systemet, där vi givetvis tar ansvar för att alla regler och riktlinjer tillgodoses, till prisbild och serviceavtal. Vi skräddarsyr montage om det finns speciella önskemål. För att inte störa driften på större restauranger erbjuder vi t ex nattmontage.

Kan man koppla släcksystemet till det befintliga brandlarmet?

Det går alldeles utmärkt! Samtliga av våra system är utrustade med potentialfri mikrobrytare som man kan ta signalen ifrån i samband med att släcksystemet aktiveras. Kontakta er elentreprenör som kan vara behjälplig med detta.

Vanliga frågor

Vilka regler och krav finns gällande brandskydd för restaurangkök?

Det är Boverkets Byggregler (BBR) som styr om man behöver släcksystem för restaurangkök eller inte. Ett eller flera av nedanstående kriterier ska uppfyllas:

 • Det finns utrymningsvägar i köket
 • Det finns stekbord eller fritös
 • Köket ligger i samma brandcell som restaurangdelen
 • Vid om- eller nybyggnation av restaurangkök

Den europeiska standarden EN 16282-7 ger branschen riktlinjer för hur installation och service ska utföras. (Standarden är identisk med det amerikanska regelverket UL300).

Det ska även finnas utrustning för manuell insats såsom fettbrandsläckare, kolsyresläckare och brandfilt.

Räddningstjänsten har rikstäckande mandat att besöka och slå ser på eller stänga verksamheten om inte brandskyddet är tillräckligt.

Vad ska man tänka på inför anskaffande av ett släcksystem för restaurangkök?

Säkerställ att din verksamhet behöver ha ett släcksystem genom att gå igenom de fyra punkterna i BBR:en. Om du t ex har en pizzeria med enbart en pizzaugn räcker det förmodligen med brandsläckare. 

För att kunna projektera vilken storlek på släcksystem som behövs, kommer vi att behöva veta kökskåpans storlek med dess tillhörande frånluftsanslutningar och filterhus samt hur mycket köksutrustning och apparater som behöver skydd under kåpan. Fundera också på om det finns eventuella planer att bygga ut i framtiden. Det är bra att veta vid projekteringen, då vi redan i det skedet kan tänka till på smarta lösningar som gör att det går att växa både upp och ned med systemet. 

Vilka är de vanligaste felen du stöter på?

Det vanligaste är att man benämner sin köksutrustning felaktigt. En stekhäll är inte samma som ett stekbord, t ex. Det ger felaktig ingångsdata vid projektering. Ett annat vanligt fel är att man inte har koll på antalet frånluftskanaler. Därför är vi alltid noga med att ställa kontrollfrågor vid den första kontakten med kunden.

Vad kan du vara behjälplig med?

Jag är behjälplig från ax till limpa och är med kunden hela vägen i projektet. Från att projektera fram storleken på systemet, där vi givetvis tar ansvar för att alla regler och riktlinjer tillgodoses, till prisbild och serviceavtal. Vi skräddarsyr montage om det finns speciella önskemål. För att inte störa driften på större restauranger erbjuder vi t ex nattmontage.

Kan man koppla släcksystemet till det befintliga brandlarmet?

Det går alldeles utmärkt! Samtliga av våra system är utrustade med potentialfri mikrobrytare som man kan ta signalen ifrån i samband med att släcksystemet aktiveras. Kontakta er elentreprenör som kan vara behjälplig med detta.

Relaterat

 • Produkt

Släcksystem för restaurangkök R-102 Ansulex

Cirka hälften av alla bränder i hotell och restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning om de inte släcks med rätt metod. Faran är också stor för personskador och att bränder sprider sig genom ventilationskanaler till andra delar av byggnaden. Därför skyddas ofta restaurangkök med en släckanläggning. Vanligast är ett automatiskt släcksystem med vätska som sprutas över den skyddade utrustningen.

 • Nyhet

Tydligare regler kring släcksystem för restaurangkök efterfrågas

Bränder i restaurangkök är ofta svårsläckta och i dagsläget saknas tydliga föreskrifter för hur brandskyddet ska utformas.

 • Produkt

Släckvätska för fettbrand

Bränder i matolja och fett är svårsläckta. För att släcka fett effektivt behöver fettet kylas ner och släckmedlet ligger kvar så att ingen återantändning sker.

 • Service

Service av släcksystem för restaurangkök

 • Utbildning

Släcksystem för restaurangkök

Våra utbildningar i släcksystem för restaurangkök ger behörighet att projektera, installera och underhålla Ansul släckanläggningar för restaurangkök.

 • Bransch

Restaurang

Cirka hälften av alla bränder i restauranger startar i köket. I många fall är brandhärden fett och matolja från spisar, stekbord eller i fritöser och imkanaler. Ett pålitligt släcksystem och bra brandskyddsrutiner säkerställer en trygg och säker miljö för gäster och medarbetare.

 • Kunskapsbank

PBL Plan- och bygglagen, BBR Boverkets Byggregler

Plan- och bygglagen och -förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd baserade på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser.

 • Tjänster

Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna vi på Dafo har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.