Utrymning

Med snabb och enkel vägledning kan du förebygga och planera inför olyckor och vara trygg om något skulle hända.

Utrymningsstege sedd ovanifrån med svart bakgrund.

Dafo projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter dina förutsättningar och behov. Vi ser över allt från skyltar till nödbelysning och brandsläckare. Behöver du hjälp med utbildning, rutin för utrymning vid brand eller utrymningsövning så ordnar vi självklart även det!

Utymningsplaner

Utrymningsplaner

Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.

I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare. Vi följer svensk standard SS2875:2019, läs mer här!

Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi ritar planer i många varianter och ofta med kundanpassat utförande. 

 • Olika storlekar för olika behov - från A4 och uppåt
 • Ramar i många utföranden och färger
 • Inplastning vid placering i fuktig miljö
 • Efterlysande - planen fungerar även vid strömavbrott
 • Planer i 3D - ett överskådligt alternativ för enklare byggnader
 • Utrymningstavla - ett billigare och enklare alternativ
 • Egen logo och utformning för att passa in i profilen
 • PowerPoint eller annat digitalt underlag för utbildning och brandskyddsgenomgång
 • Hotellplaner - en trygghet för hotellgästen

Vi utarbetar och ritar även:

 • Insatsplaner
 • Orienteringsritningar
 • Kontrollritningar
 • Säkerhetstavlor
Utrymningsstegar

Utrymningsstegar

Två vägar ut är ett grundläggande krav för säker utrymning.

Saknas dubbla utrymningsvägar, t.ex. i äldre fastigheter eller ombyggda och uppdelade fastigheter kan behov finnas att arrangera ny utrymningsväg, ibland från plan ovan mark.

Fast monterade trappor är den bästa lösningen, men ibland ett omöjligt eller för komplicerat arrangemang. Som alternativ kan då en fasadmonterad och utfällbar stege användas om det är ett begränsat antal våningsplan och ett begränsat antal personer som skall utrymma. För villlor och mindre arbetslokaler kan även stegar som hängs ut över fönsterkarmen användas.

I många villor är sovrummen placerade på övervåningen och den enda brandsläckaren finns vid entrén på nedervåningen.

Börjar brandvarnaren ljuda och huset rökfylls kan en utrymningsstege utanför sovrumsfönstret ta familjen ner till säker mark om olyckan skulle vara framme.  

Dafo har ett flera modeller på utrymningsstegar för olika behov.

Flykthuvor

Flykthuvor

Vid kemikalieolycka eller brand kan farliga gaser och rök hindra utrymning och räddning. Vid brand är ofta atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och lågor orsakar skada.  Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

En flykthuva kan vara räddningen för en instängd person eller möjliggöra utrymning genom rökfyllda lokaler.

För ett längre och mer komplett skydd kan en flyktapparat med slutet syresystem användas. De lämpar sig t ex för miljöer med låg syrehalt och ger ett säkert skydd mot farliga partiklar och gaser.

Evakueringsstol

Evakueringsstol

Evakueringsstol SKID är ett utmärkt hjälpmedel för snabb och säker utrymning för rörelsehindrade eller skadade personer.

Stolen förvaras hopfälld och tas fram vid fara eller olycka. Det behövs endast en person för att transportera patienten ut ur byggnaden. Stolen har ett bromsat rullband i gummi som gör att den kan skjutas ner för trappor utan risk att den skall skena iväg.

Stolen används på företag, skolor och sjukhus och andra platser där det finns behov av snabb och säker utrymning och där det finns risk att besökare, anställda, patienter eller andra har behov av hjälp
vid fara.

Målet är full tillgänglighet för alla, oavsett handikapp eller rörelsehinder

I en särskild förordning slår regeringen fast att de statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för handikappolitiken. Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen.

Bostäder, publika lokaler, som butiker, teatrar och kyrkor samt arbetslokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelsenedsättning eller annat handikapp. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Med tillgänglighet menas också att handikappade ska kunna utrymma en lokal vid brand eller annan fara. Evakueringsstol SKID är ett hjälpmedel som möjliggör utrymning och därmed bidrar till målet full tillgänglighet för alla.

Utrustning för utrymningsledare

Utrustning för utrymningsledare

Vid brand eller annan fara är det viktigt att utrymning påbörjas omgående och att den sker snabbt och effektivt. För att det skall fungera utses utrymningsledare.

Utrymningsledarens roll är att leda och kontrollera utrymning och återsamling. Den utrustning utrymningsledaren normalt behöver har vi samlat i ett utrymningsledarkit.

Väskan innehåller: 

 • Väst tillverkad i fluorescerande gul färg med ryggtryck UTRYMNINGSLEDARE.
  Finns även med ryggtryck BRANDSKYDDSANSVARIG eller kundspecificerat tryck (beställningsvara)
 • Räddningsfilt av aluminiserad plastfolie 1,5 x 2,1 meter
 • Burn Gel, 118 ml
 • Första hjälpen-etui - förpackning med den mest nödvändiga första hjälpen-utrustningen
 • Åtgärdsplan för utrymningsledare - inplastad instruktion som i punktform anger utrymningsledarens åtgärder i samband med utrymning
 • Skrivskiva med block och penna
 • Pannlampa

Annan lämplig utrustning för utrymning och för utrymningsledare:

 • Megafon
 • Huligantuta
 • Stav med kemiskt ljus
 • Räddningslakan, bärsäte, bår
 • Evakueringsstol
 • Flykthuva
Frågor & svar

Vad menas med utrymning?

När det är fara för liv eller hälsa ska man ha möjlighet att ta sig till säker en plats.

Vad gäller vid utrymning?

Enligt varje verksamhets rutiner. Generellt gäller närmsta väg bort från faran. Varna och larma.

Hur bred måste en utrymningsväg vara för att anses vara godkänd?

Minsta accepterade normala bredd i utrymningsväg är 0.90 m.

Hur ska en utrymningsplan se ut?

Information om utrymning, rädda, varna, larma och släck. Visa plats för återsamling.

Kan man använda hiss vid utrymning?

Normalt nej. I vissa speciella byggnader kan dock särskilda räddningshissar finnas.

Hur går en utrymningsövning till?

Beroende på verksamhets rutiner vid brand eller annan fara. Vid någon form av varning ges alla möjlighet att lämna platsen och via angivna utrymningsvägar ta sig till säker plats.

När måste man ha en utrymningsplan?

Alltid där det inte är uppenbart obehövligt.

Utymningsplaner

Utrymningsplaner

Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.

I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare. Vi följer svensk standard SS2875:2019, läs mer här!

Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi ritar planer i många varianter och ofta med kundanpassat utförande. 

 • Olika storlekar för olika behov - från A4 och uppåt
 • Ramar i många utföranden och färger
 • Inplastning vid placering i fuktig miljö
 • Efterlysande - planen fungerar även vid strömavbrott
 • Planer i 3D - ett överskådligt alternativ för enklare byggnader
 • Utrymningstavla - ett billigare och enklare alternativ
 • Egen logo och utformning för att passa in i profilen
 • PowerPoint eller annat digitalt underlag för utbildning och brandskyddsgenomgång
 • Hotellplaner - en trygghet för hotellgästen

Vi utarbetar och ritar även:

 • Insatsplaner
 • Orienteringsritningar
 • Kontrollritningar
 • Säkerhetstavlor
Utrymningsstegar

Utrymningsstegar

Två vägar ut är ett grundläggande krav för säker utrymning.

Saknas dubbla utrymningsvägar, t.ex. i äldre fastigheter eller ombyggda och uppdelade fastigheter kan behov finnas att arrangera ny utrymningsväg, ibland från plan ovan mark.

Fast monterade trappor är den bästa lösningen, men ibland ett omöjligt eller för komplicerat arrangemang. Som alternativ kan då en fasadmonterad och utfällbar stege användas om det är ett begränsat antal våningsplan och ett begränsat antal personer som skall utrymma. För villlor och mindre arbetslokaler kan även stegar som hängs ut över fönsterkarmen användas.

I många villor är sovrummen placerade på övervåningen och den enda brandsläckaren finns vid entrén på nedervåningen.

Börjar brandvarnaren ljuda och huset rökfylls kan en utrymningsstege utanför sovrumsfönstret ta familjen ner till säker mark om olyckan skulle vara framme.  

Dafo har ett flera modeller på utrymningsstegar för olika behov.

Flykthuvor

Flykthuvor

Vid kemikalieolycka eller brand kan farliga gaser och rök hindra utrymning och räddning. Vid brand är ofta atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och lågor orsakar skada.  Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

En flykthuva kan vara räddningen för en instängd person eller möjliggöra utrymning genom rökfyllda lokaler.

För ett längre och mer komplett skydd kan en flyktapparat med slutet syresystem användas. De lämpar sig t ex för miljöer med låg syrehalt och ger ett säkert skydd mot farliga partiklar och gaser.

Evakueringsstol

Evakueringsstol

Evakueringsstol SKID är ett utmärkt hjälpmedel för snabb och säker utrymning för rörelsehindrade eller skadade personer.

Stolen förvaras hopfälld och tas fram vid fara eller olycka. Det behövs endast en person för att transportera patienten ut ur byggnaden. Stolen har ett bromsat rullband i gummi som gör att den kan skjutas ner för trappor utan risk att den skall skena iväg.

Stolen används på företag, skolor och sjukhus och andra platser där det finns behov av snabb och säker utrymning och där det finns risk att besökare, anställda, patienter eller andra har behov av hjälp
vid fara.

Målet är full tillgänglighet för alla, oavsett handikapp eller rörelsehinder

I en särskild förordning slår regeringen fast att de statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för handikappolitiken. Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen.

Bostäder, publika lokaler, som butiker, teatrar och kyrkor samt arbetslokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelsenedsättning eller annat handikapp. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Med tillgänglighet menas också att handikappade ska kunna utrymma en lokal vid brand eller annan fara. Evakueringsstol SKID är ett hjälpmedel som möjliggör utrymning och därmed bidrar till målet full tillgänglighet för alla.

Utrustning för utrymningsledare

Utrustning för utrymningsledare

Vid brand eller annan fara är det viktigt att utrymning påbörjas omgående och att den sker snabbt och effektivt. För att det skall fungera utses utrymningsledare.

Utrymningsledarens roll är att leda och kontrollera utrymning och återsamling. Den utrustning utrymningsledaren normalt behöver har vi samlat i ett utrymningsledarkit.

Väskan innehåller: 

 • Väst tillverkad i fluorescerande gul färg med ryggtryck UTRYMNINGSLEDARE.
  Finns även med ryggtryck BRANDSKYDDSANSVARIG eller kundspecificerat tryck (beställningsvara)
 • Räddningsfilt av aluminiserad plastfolie 1,5 x 2,1 meter
 • Burn Gel, 118 ml
 • Första hjälpen-etui - förpackning med den mest nödvändiga första hjälpen-utrustningen
 • Åtgärdsplan för utrymningsledare - inplastad instruktion som i punktform anger utrymningsledarens åtgärder i samband med utrymning
 • Skrivskiva med block och penna
 • Pannlampa

Annan lämplig utrustning för utrymning och för utrymningsledare:

 • Megafon
 • Huligantuta
 • Stav med kemiskt ljus
 • Räddningslakan, bärsäte, bår
 • Evakueringsstol
 • Flykthuva
Frågor & svar

Vad menas med utrymning?

När det är fara för liv eller hälsa ska man ha möjlighet att ta sig till säker en plats.

Vad gäller vid utrymning?

Enligt varje verksamhets rutiner. Generellt gäller närmsta väg bort från faran. Varna och larma.

Hur bred måste en utrymningsväg vara för att anses vara godkänd?

Minsta accepterade normala bredd i utrymningsväg är 0.90 m.

Hur ska en utrymningsplan se ut?

Information om utrymning, rädda, varna, larma och släck. Visa plats för återsamling.

Kan man använda hiss vid utrymning?

Normalt nej. I vissa speciella byggnader kan dock särskilda räddningshissar finnas.

Hur går en utrymningsövning till?

Beroende på verksamhets rutiner vid brand eller annan fara. Vid någon form av varning ges alla möjlighet att lämna platsen och via angivna utrymningsvägar ta sig till säker plats.

När måste man ha en utrymningsplan?

Alltid där det inte är uppenbart obehövligt.

Relaterat