Utbildning - nyckeln till en bra beredskap

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar med ett 10-tal återkommande utbildningar. Vi arrangerar också specialutformade utbildningar enligt kundens önskemål. Utöver detta har vi ett helt program branschutbildningar som riktar sig till servicetekniker och andra som arbetar med brandskyddsfrågor. Vi håller brandskyddsutbildningar över hela Sverige, både i egen regi och i samarbete med våra partners.