Service och underhåll av fartygssystem

Brand ombord på ett fartyg innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Det är därför extra viktigt att service och underhåll sker regelbundet. Vi är certifierade för service och 10-årsrevisioner av släcksystem på fartyg.

Serviceintervall

Serviceintervall

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Systemet ska bytas helt efter 15 år.

Service sker utifrån:

  • MRC 1/Circ. 1318
  • MRC/Circ. 1432
  • Byggnation FSS-Coden
  • Svenska regelverk TFTS samt marinen RMS 13

Under vårt servicebesök passar vi även på att se över övrigt brandskydd, t ex brandsläckare och annat brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service

Vi är certifierade för service och 10-årsrevisioner i fartyg och maritim verksamhet. Vi är även certifierade för projektering och installation och bygger enligt IMO/Solas regler. 

Serviceintervall

Serviceintervall

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Systemet ska bytas helt efter 15 år.

Service sker utifrån:

  • MRC 1/Circ. 1318
  • MRC/Circ. 1432
  • Byggnation FSS-Coden
  • Svenska regelverk TFTS samt marinen RMS 13

Under vårt servicebesök passar vi även på att se över övrigt brandskydd, t ex brandsläckare och annat brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service

Vi är certifierade för service och 10-årsrevisioner i fartyg och maritim verksamhet. Vi är även certifierade för projektering och installation och bygger enligt IMO/Solas regler. 

Relaterat