Rickard Sederlin

Behörig ingenjör gassläcksystem

Vanliga frågor

Varför måste en tekniker utföra service?

Det är en hel del att tänka på före, under och efter service och underhåll. Tekniken utvecklas och även gassläckanläggningar blir mer och mer uppkopplade och kräver i vissa fall både särskild mjuk- och hårdvara för att man ska kunna ta tempen på anläggningen.

Vad är riskerna med en släckanläggning som inte blivit servad?

Man riskerar att systemet inte fungerar som det ska om service och underhåll negligeras, till exempel att ventiler eller tryckavlastningsanordningar inte öppnar. I värsta fall kan personskador uppstå. Det finns även lagkrav att ta hänsyn till, till exempel gällande återkommande kontroll av släckmedelsbehållarna.

Är gassläcksystem farliga för människor?

Nej, de automatiska gassläcksystem Dafo normalt installerar, IG-541 och Novec 1230, är godkända för användning i bemannade utrymmen. Men även om gaserna i sig är godkända för användning i bemannade utrymmen ska man utrymma den skyddade lokalen snarast, vilket säkerställs genom en förinställd fördröjningstid för utrymning innan gasen släpps.

Certifiering

Som behörig ingenjör gassläcksystem arbetar Rickard för att gassläcksystem blir utförda på ett korrekt och funktionsdugligt sätt. Han hanterar även villkor som kan ha betydelse för bedömningen av ett gassläcksystems skyddsvärde.

Genom certifiering enligt normen intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

 

Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpgCertifierad anläggarfirma gassläcksystem

Vanliga frågor

Varför måste en tekniker utföra service?

Det är en hel del att tänka på före, under och efter service och underhåll. Tekniken utvecklas och även gassläckanläggningar blir mer och mer uppkopplade och kräver i vissa fall både särskild mjuk- och hårdvara för att man ska kunna ta tempen på anläggningen.

Vad är riskerna med en släckanläggning som inte blivit servad?

Man riskerar att systemet inte fungerar som det ska om service och underhåll negligeras, till exempel att ventiler eller tryckavlastningsanordningar inte öppnar. I värsta fall kan personskador uppstå. Det finns även lagkrav att ta hänsyn till, till exempel gällande återkommande kontroll av släckmedelsbehållarna.

Är gassläcksystem farliga för människor?

Nej, de automatiska gassläcksystem Dafo normalt installerar, IG-541 och Novec 1230, är godkända för användning i bemannade utrymmen. Men även om gaserna i sig är godkända för användning i bemannade utrymmen ska man utrymma den skyddade lokalen snarast, vilket säkerställs genom en förinställd fördröjningstid för utrymning innan gasen släpps.

Certifiering

Som behörig ingenjör gassläcksystem arbetar Rickard för att gassläcksystem blir utförda på ett korrekt och funktionsdugligt sätt. Han hanterar även villkor som kan ha betydelse för bedömningen av ett gassläcksystems skyddsvärde.

Genom certifiering enligt normen intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

 

Certifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpgCertifierad anläggarfirma gassläcksystem

Relaterat