Service och underhåll av branddörrar

Branddörrar hindrar spridning av brand och rök och är normalt försedd med självstängare. Den kan även vara försedd med magnet eller annan anordning för uppställning. Branddörrar ska regelbundet kontrolleras för att säkerställa funktion.

Tekniker med svart Dafo-tröja står med ryggen mot kameran och servar en branddörr med skruvmejsel i ena handen.
Vad är en branddörr?

Vad är en branddörr?

Branddörren är en viktig komponent i en byggnads brandskydd. Den förhindrar att eld sprider sig mellan husets olika delar. En branddörr kan stänga in elden och förenkla evakuering och släckningsarbete.

Det är lagkrav att byggnader utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande (BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation upprättas (BBR 5:12). Vid installation av branddörrar, som är typgodkända alternativt CE-märkta enligt EN 16034, anses byggherren uppfylla sitt ansvar.

Priset på en branddörr varierar från 15.000 kr och uppåt beroende på storlek, material och vilka krav som ställs på dörren. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Fördelar

Vilka fördelar har en branddörr?

Fördelen med en branddörr är att branden isoleras samt att räddningstjänsten i bästa fall får mer tid till att begränsa brandens spridning.

Den huvudsakliga funktionen med en branddörr är att isolera utrymmen under en viss tid. I jämförelse med vanliga trädörrar gör en branddörr stor skillnad då den möjliggör att branden inte sprider sig. Därmed ger branddörren möjligheten, till de personer som vistas i byggnaden, att göra en säker utrymning i tid.

 

Serviceintervall

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att dörren inte är blockerad eller är uppställd med kil eller på annat sätt som inte är godkänt, samt att den är lätta att öppna.

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då säkerställs att dörren är tät och att stängningsfunktionen fungerar som den ska. Eventuell magnetstängning eller annan uppställningslösning testas. Kontroll av varselskyltning utförs också. Dekal "Branddörr" bör monteras om det saknas och skylt "Utrymningsväg får ej blockeras" bör finnas om det är en brand- och utrymningsdörr.

Dafo erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete, som säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Läs mer om SBA här!

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen.

Hantering av material

Defekt eller skadad dörr och dörrstängare åtgärdas i första hand av reparation. Om komponenter behöver bytas hanteras utbyte och avfall i enlighet med vår miljöpolicy.

Vad är en branddörr?

Vad är en branddörr?

Branddörren är en viktig komponent i en byggnads brandskydd. Den förhindrar att eld sprider sig mellan husets olika delar. En branddörr kan stänga in elden och förenkla evakuering och släckningsarbete.

Det är lagkrav att byggnader utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande (BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation upprättas (BBR 5:12). Vid installation av branddörrar, som är typgodkända alternativt CE-märkta enligt EN 16034, anses byggherren uppfylla sitt ansvar.

Priset på en branddörr varierar från 15.000 kr och uppåt beroende på storlek, material och vilka krav som ställs på dörren. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Fördelar

Vilka fördelar har en branddörr?

Fördelen med en branddörr är att branden isoleras samt att räddningstjänsten i bästa fall får mer tid till att begränsa brandens spridning.

Den huvudsakliga funktionen med en branddörr är att isolera utrymmen under en viss tid. I jämförelse med vanliga trädörrar gör en branddörr stor skillnad då den möjliggör att branden inte sprider sig. Därmed ger branddörren möjligheten, till de personer som vistas i byggnaden, att göra en säker utrymning i tid.

 

Serviceintervall

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att dörren inte är blockerad eller är uppställd med kil eller på annat sätt som inte är godkänt, samt att den är lätta att öppna.

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då säkerställs att dörren är tät och att stängningsfunktionen fungerar som den ska. Eventuell magnetstängning eller annan uppställningslösning testas. Kontroll av varselskyltning utförs också. Dekal "Branddörr" bör monteras om det saknas och skylt "Utrymningsväg får ej blockeras" bör finnas om det är en brand- och utrymningsdörr.

Dafo erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete, som säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Läs mer om SBA här!

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen.

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för brandredskap hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Både miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och ta ett ansvar för miljöfrågorna i branschen.

Hantering av material

Defekt eller skadad dörr och dörrstängare åtgärdas i första hand av reparation. Om komponenter behöver bytas hanteras utbyte och avfall i enlighet med vår miljöpolicy.

Relaterat