Om brandfiltar

Brandfilt används vid mindre bränder samt brand i kläder. Lämpliga användningsområden är t ex kök, laboratorier och vårdinrättningar.

Utförande

Många modeller

Brandfiltar finns i många material och storlekar. Vid risk för brand i kläder skall filten vara minst 120 x 180 cm. I laboratorier, kök och liknande kan en mindre filt användas t.ex 120 x 120 cm. Den vanligaste filttypen är tillverkad i glasfiberväv. Väven motstår temperaturer upp till 500 °C. Alternativa material är ylle och moderna högtemperaturfibrer utvecklade för att motstå höga temperaturer.

Europastandard

Europastandard

Sedan 1997 finns en europastandard för brandfiltar, EN 1869. Standarden ställer höga krav på filtens värmetålighet och att den är tät så att bandgaser inte tränger igenom vid användning. En glasfiberväv måste beläggas eller läggas dubbel med en mellanliggande gastät film för att uppfylla kraven. Vi rekommenderar att alltid välja filtar enligt standarden.

Användning

Användning

Försök få ner en person med brand i kläder i liggande position. Då skyddar du hans ansikte mot värme och lågor samtidigt som släckarbetet underlättas. Du börjar att täcka från huvudändan och arbetar dig nedåt på kroppen. Tänk på att skydda dig bakom filten. Kväv elden med lätta klappande rörelser uppifrån och ned. Ta försiktigt bort filten med början vid fotändan. Skydda dig bakom filten – branden kan flamma upp på nytt. Var beredd att upprepa kvävningsförloppet. Brännskador skall kylas med vatten (rumstempererat).

Utförande

Många modeller

Brandfiltar finns i många material och storlekar. Vid risk för brand i kläder skall filten vara minst 120 x 180 cm. I laboratorier, kök och liknande kan en mindre filt användas t.ex 120 x 120 cm. Den vanligaste filttypen är tillverkad i glasfiberväv. Väven motstår temperaturer upp till 500 °C. Alternativa material är ylle och moderna högtemperaturfibrer utvecklade för att motstå höga temperaturer.

Europastandard

Europastandard

Sedan 1997 finns en europastandard för brandfiltar, EN 1869. Standarden ställer höga krav på filtens värmetålighet och att den är tät så att bandgaser inte tränger igenom vid användning. En glasfiberväv måste beläggas eller läggas dubbel med en mellanliggande gastät film för att uppfylla kraven. Vi rekommenderar att alltid välja filtar enligt standarden.

Användning

Användning

Försök få ner en person med brand i kläder i liggande position. Då skyddar du hans ansikte mot värme och lågor samtidigt som släckarbetet underlättas. Du börjar att täcka från huvudändan och arbetar dig nedåt på kroppen. Tänk på att skydda dig bakom filten. Kväv elden med lätta klappande rörelser uppifrån och ned. Ta försiktigt bort filten med början vid fotändan. Skydda dig bakom filten – branden kan flamma upp på nytt. Var beredd att upprepa kvävningsförloppet. Brännskador skall kylas med vatten (rumstempererat).