Vård & omsorg

Alla vårdmottagningar är skyldiga att bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i syfte att minska riskerna, höja säkerheten och beredskapen att agera vid brand eller rökutveckling.

Grundläggande brandskydd

En utbildning i grundläggande brandskydd för anställda inom vården ger snabbt förbättrade kunskaper om brandrisker, släckanordningar och utrymning. Nödvändigt för att kunna rädda liv.

Nödbelysning

Nödbelysning ska inte bara säkerställa utrymning vid brand- och rökutveckling, gasutsläpp eller terrorhot utan även förhindra att personer kommer till skada vid strömavbrott.

SBA aXess

SBA-Axess är ett digitalt system som ger fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Enklare kan det inte bli!

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad