Brandskydd för sjöfart

Brand ombord på ett fartyg innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Ett säkert och effektivt brandskydd ar viktigt för att säkerställa säkerheten ombord.

  • Brandskydd för maskinrum, el- och kontrollrum, pumprum, lastrum och elskåp
  • FirePro - Ett av marknadens mest effektiva släcksystem för sjöfart.
  • Vi är certifierade för projektering och installation av släcksystem för fartyg

Brandskydd för klassade fartyg

Merparten av bränder ombord på fartyg startar i maskinrum och innebär alltid extra stora risker och konsekvenser. Därför finns krav från Transportstyrelsen och andra marina organisationer att släckanläggningar och brandlarm ska finnas på klassade fartyg.

FirePro aerosolsläcksystem

FirePro är ett aerosolsläcksystem som lever upp till och överträffar högt ställda IMO-krav för brandskydd av sjöfart och maritim verksamhet. Aerosolen släcker bränder mycket effektivt genom att stabilisera syre, väte och hydroxid och hämma kemiska kedjereaktioner på molekylnivå.

Fördelar med FirePro

FirePro är enkelt att installera och underhålla. Inga dyra rördragningar behövs och inga trycksatta eller giftiga enheter används. Den ger ett säkert och effektivt skydd och har minimal påverkan på miljön.

Kontrollpanelen FirePro® FPX103C kan styra och övervaka upp till fyra FirePro-generatorer och två övervakade detektionskretsar som kan konfigureras för tillfällig drift. Eftersom den bara är 83 mm i kvadrat passar den in i de mest trånga kontrollkonsolerna.

Certifierad service

Vi har lång erfarenhet inom gassläcksystem och brandlarm. Vi tar fram hållbara helhetslösningar, projekterar, installerar, erbjuder långsiktig service och 10-årsrevision. Vi är certifierade för projektering och installation i fartyg och maritim verksamhet.