Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF 500 .

Serviceintervall

Serviceintervall

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet.

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Underhåll och fullständig funktionskontroll genomförs årligen. Detta ska göras av en godkänd anläggarfirma.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för släcksystem hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) och Intergas. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande. Vi har också installerat anläggningar i ett flertal grannländer.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med gassläcksystem blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

 

Certifierad anläggarfirma gassläcksystemCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpg

Serviceintervall

Serviceintervall

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet.

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Underhåll och fullständig funktionskontroll genomförs årligen. Detta ska göras av en godkänd anläggarfirma.

Serviceavtal

Serviceavtal för snabb service

Normalt tecknar vi serviceavtal med våra kunder. Vi besöker då kunden minst en gång per år för det löpande underhållet och den årliga kontrollen. 

Med ett serviceavtal garanteras kunden en hög servicenivå, en lägre prisnivå och en kortare insatstid. Något som är viktigt om olyckan har varit framme och utrustningen skall återställas. 

Brandservice och underhåll över hela landet

Vi kan erbjuda service över hela landet via egna servicetekniker eller via våra servicepartners. Samtliga partners arbetar med samma produkter och med samma arbetsinstruktioner och rutiner. Vi kan därför erbjuda samma kvalitets- och säkerhetsnivå i hela landet.

Våra godkända servicelämnare för släcksystem hittar du genom att klicka här!

Riksavtal

Vi kan även teckna ett gemensamt riksavtal för företag som har anläggningar i olika delar av Sverige. Förutom en enhetlig prisnivå kan vi då erbjuda fördelar som t ex gemensam månadsfakturering, ett enhetligt journummer och en kontaktperson för hela landet för en effektiv service av era brandredskap.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av släckgas FK 5-1-12 (tidigare Novec) och Intergas. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande. Vi har också installerat anläggningar i ett flertal grannländer.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med gassläcksystem blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

 

Certifierad anläggarfirma gassläcksystemCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpg

Relaterat

  • Produkt

Gassläcksystem rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Inertgas

I släckanläggningar för bemannade utrymmen används ofta inertgas. Gasen späder ut syrehalten i luften och kväver branden. Till skillnad från koldioxid sker detta utan att atmosfären blir livshotande för människor.

  • Bransch

Datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser. Våra högpresterande släcksystem med FK 5-1-12 eller Inertgas upptäcker och släcker brand på snabbast möjliga tid.

  • Produkt

Gassläcksystem datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara incidenter som kan drabba en verksamhet. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

  • Produkt

Släckgas FK 5-1-12

Släckgas FK 5-1-12 är en fluorerad gas som används i släckanläggningar främst i slutna rum t ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Gasen leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Gasen såldes tidigare under varumärket Novec. Det är dock ett registrerat varumärke av den tidigare patentinnehavaren 3M. Idag tillverkas gasen av fler tillverkare och det generiska namnet FK 5-1-12 används istället för Novec.

  • Utbildning

Anläggningsskötare Gassläcksystem

Utbildningen vänder sig till anläggningsskötare av gassläcksystem eller den som har ett övergripande ansvar för utrymmen som skyddas med gassläcksystem.

  • Kunskapsbank

Björn Wimnell

Sakkunnig gassläcksystem

  • Kunskapsbank

Rickard Sederlin

Behörig ingenjör gassläcksystem