Service av släcksystem för rumsskydd

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF500.

Serviceintervall

Serviceintervall

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF500.

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Underhåll och fullständig funktionskontroll genomförs årligen. Detta ska göras av en godkänd anläggarfirma.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av Novec, Intergas och koldioxidsystem. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande. Vi har också installerat anläggningar i ett flertal grannländer.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med gassläcksystem blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

 

Certifierad anläggarfirma gassläcksystemCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpgSBSC certifierad anläggarfirma f-gas.jpg

Serviceintervall

Serviceintervall

Gassläcksystem ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF500.

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Underhåll och fullständig funktionskontroll genomförs årligen. Detta ska göras av en godkänd anläggarfirma.

Certifierad service

Certifierad service från Dafo

Vi är utbildade och godkända för service av Novec, Intergas och koldioxidsystem. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll rikstäckande. Vi har också installerat anläggningar i ett flertal grannländer.

Vi har både sakkunniga och behöriga ingenjörer som säkerställer att arbetet med gassläcksystem blir utförda på ett korrekt sätt. Genom certifiering intygas att arbetet utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns. 

 

Certifierad anläggarfirma gassläcksystemCertifierad_beho¦êrig_ingenjo¦êr_gassla¦êcksystem.jpgSBSC certifierad anläggarfirma f-gas.jpg

Relaterat