Anders Mäcs

Brandskyddskonsult, expert på brandskydd för företag och organisationer

Som brandskyddkonsult säkerställer Anders att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ligger till grund för hur arbetsplatser ska utformas (AFS 2020:1) och Lagen om skydd mot olyckor reglerar vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation.

Vanliga frågor

Hur kan ett företag avgöra hur många brandsläckare de behöver?

Hur många släckare är beroende på typ av verksamhet, vilka risker som finns och storlek på verksamheten. Allting finns reglerat i riktlinjer och standarder. Det finns några enkla riktlinjer man kan ha i bakhuvudet. Det ska inte vara längre än 25 meter till närmsta brandredskap. Alla våningsplan och avdelningar ska ha tillgång till sin utrustning. Särskilda riskplatser ska vara skyddade.

Vilka typer av brandsläckare rekommenderas för företag?

Beroende på typ av verksamhet. Kontor och skolor har kanske andra behov än industrier även om vissa släckare är lämpliga för bägge.

Vilka faktorer är viktiga att överväga vid val av brandsläckare?

Beroende på typ av verksamhet. Kontor och skolor har kanske andra behov än industrier även om vissa släckare är lämpliga för bägge. Koldioxid för elbränder eller känslig utrustning, vätskesläckare för kontorsmiljöer eller motsvarande och pulver i grövre miljöer såsom verkstäder och industriella miljöer och vid hantering av gas. Pulver är även lämpligt vid frysrisk.

Vad ska man göra med en gammal brandsläckare som inte fungerar längre?

Brandsläckare skall destrueras på en återvinningsstation. Har man avtal med ett brandskyddsföretag så tar dom hand om det via omladdning tex.

Finns det utbildningar eller kurser tillgängliga för att lära personalen hur man använder brandsläckare på rätt sätt?

Ja. Det finns, utöver utbildningar i brandkunskap, olika släckövningar i form av tex släckning i fat eller VR.

Vad kan konsekvenserna vara om ett företag inte har tillräckligt med brandsläckare eller brister i brandsäkerheten?

Främst kan det naturligtvis orsaka att människor dör eller skadas samt att stora materiella skador uppstår. Sen kan det innebära att försäkringsbolag inte ersätter fullt ut om man inte gjort det man ska. Som med alla lagar kan det även innebära att man lagförs om man uppenbart struntat i det.

Vanliga frågor

Hur kan ett företag avgöra hur många brandsläckare de behöver?

Hur många släckare är beroende på typ av verksamhet, vilka risker som finns och storlek på verksamheten. Allting finns reglerat i riktlinjer och standarder. Det finns några enkla riktlinjer man kan ha i bakhuvudet. Det ska inte vara längre än 25 meter till närmsta brandredskap. Alla våningsplan och avdelningar ska ha tillgång till sin utrustning. Särskilda riskplatser ska vara skyddade.

Vilka typer av brandsläckare rekommenderas för företag?

Beroende på typ av verksamhet. Kontor och skolor har kanske andra behov än industrier även om vissa släckare är lämpliga för bägge.

Vilka faktorer är viktiga att överväga vid val av brandsläckare?

Beroende på typ av verksamhet. Kontor och skolor har kanske andra behov än industrier även om vissa släckare är lämpliga för bägge. Koldioxid för elbränder eller känslig utrustning, vätskesläckare för kontorsmiljöer eller motsvarande och pulver i grövre miljöer såsom verkstäder och industriella miljöer och vid hantering av gas. Pulver är även lämpligt vid frysrisk.

Vad ska man göra med en gammal brandsläckare som inte fungerar längre?

Brandsläckare skall destrueras på en återvinningsstation. Har man avtal med ett brandskyddsföretag så tar dom hand om det via omladdning tex.

Finns det utbildningar eller kurser tillgängliga för att lära personalen hur man använder brandsläckare på rätt sätt?

Ja. Det finns, utöver utbildningar i brandkunskap, olika släckövningar i form av tex släckning i fat eller VR.

Vad kan konsekvenserna vara om ett företag inte har tillräckligt med brandsläckare eller brister i brandsäkerheten?

Främst kan det naturligtvis orsaka att människor dör eller skadas samt att stora materiella skador uppstår. Sen kan det innebära att försäkringsbolag inte ersätter fullt ut om man inte gjort det man ska. Som med alla lagar kan det även innebära att man lagförs om man uppenbart struntat i det.

Relaterat

  • Tjänster

Brandkonsulttjänster

Med hjälp av en brandkonsult säkerställer du att brandskyddet utformas optimalt och uppfyller lagar och regler. Vi står till tjänst med allt från mindre brandskyddsinventeringar till stora brandorsaksutredningar.

Brandskyddsdagen 25 januari

Den 25 januari gick Dafos Brandskyddsdag av stapeln på Westmanska palatset! Det blev ett lyckat event där framstående talare delade med sig av insikter och bästa praxis inom SBA. Vi fick lyssna till erfarenheter och impact cases från stora byggföretaget, försäkringsbranschen och räddningstjänsten.

  • Kunskapsbank

Elin Ljungström

Expert SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Johan Brassart

Expert WES trådlöst mobilt brandlarm

  • Kunskapsbank

Myndigheter och andra intressenter

Här hittar du information om statliga myndigheter och organisationer, kommunala organ och övriga intressenter som har med brandförebyggande arbete att göra.

  • Kunskapsbank

Arbetsmiljölagen

Lagen om skydd mot olyckor (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) är kanske den viktigaste lagen som tar upp brandskyddsarbete. Där står bland annat vilka uppgifter som hör till kommunen och räddningstjänsten. Men även privatpersoner har skyldigheter när det börjar brinna. Till exempel måste man larma om man upptäcker en olycka. Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att lagen följs.

  • Tjänster

Brandskyddsbesiktning

Med Dafos brandskyddsbesiktning får du en bred kontroll av det aktiva och passiva brandskyddet, utrymningssäkerheten och möjligheten till insats vid olycka eller annat tillbud. I tjänsten ingår även en statuskontroll av det systematiska brandskyddsarbetet och det organisatoriska brandskyddet.

  • Nyhet

Vikten av SBA i en verksamhet.

"SBA är så mycket mer än kontroll att brandsläckarna fungerar."