Johan Brassart

Expert WES trådlöst mobilt brandlarm

Vanliga frågor

Vilka fördelar finns det med trådlösa brandlarm jämfört med traditionella trådbundna system när det kommer till installation och underhåll på byggarbetsplatser?

Både installationskostnader och tidsåtgång blir avsevärt mindre med ett WES3 system gentemot traditionella trådbundna system. Det krävs förstås ingen kabeldragning vilket kräver mindre personal och timmar för själva installationen. Underhållet är minimalt på WES systemet. Självklart kan reservdelar behöva bytas ut om något går sönder men inget regelbundet underhåll krävs förrän vid 3 år då batteribyte kan behövas.

Hur väl klarar trådlösa brandlarm att hantera de specifika utmaningarna och riskerna som byggplatser innebär, såsom temporära strukturer och ständigt föränderlig miljö?

WES systemet är framtaget för att vara extremt modulärt. Det är väldigt enkelt att tex en dag lägga till 30 enheter för att nästa dag plocka bort 20 stycken. Parkoppling av enheterna sker fort och intuitivt. Eftersom att systemet jobbar via ett mesh-nätverk där varje enhet fungerar som en repeater betyder det att varje enskild enhet inte behöver ha direktkontakt med Basstationen.

Vad är de typiska batteritiderna för trådlösa brandlarm, och hur säkerställer man att de är tillräckliga för byggprojekt med olika varaktigheter?

Batteritiden på enheterna i WES systemet ligger på ca 3 år under normal användning. Det innefattar ett bestämt antal tester och fullskaliga larm under denna period. Skulle enhet mot förmodan behöva batteribyte är detta något kunden kan väldigt enkelt göra på egen hand. Batterierna köps som tillbehör hos oss.

Hur fungerar kommunikationen mellan trådlösa brandlarm och centrala övervakningssystem, och hur säkerställs att larmen når rätt personer i realtid?

Vidarekoppling till tredjeparts system kan ordnas via en enhet i WES systemet som kallas för Interface, extern styrning. Vi flera lyckade resultat och exempel där kundens önskemål och problem har fixats med denna lösning. Tex har vi kopplat Interface enheten till permanenta brandlarmscentraler, brandgardiner, hissar, personliga bärbara system för vaktpersonal och mycket annat.

Kan du ge exempel på framgångsrika fall där trådlösa brandlarm har visat sig vara särskilt effektiva och kostnadseffektiva på byggplatser?

Vi har flertalet lyckade renoveringar och ombyggnationer av sjukhus under bältet. St. Görans sjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Nybyggnationen av Scanias nya Gjuteri använde ett storskaligt WES system för att skydda anläggningen under byggtiden. 
Även nedmonteringen av det gamla kärnkraftverket i Ågesta som överses av Vattenfall är ett roligt projekt. Vid båda dessa två sista projekten har slutkunden valt att köpa och äga systemet själva, för att senare flytta vidare systemet till nya projekt.

Standarder och regler

Brandskydd under byggtid

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

I handboken Brandsäker byggarbetsplats redogör Brandskyddsföreningen för omständigheter där ett trådlöst brandlarm bör användas i byggmiljöer.
Handbok Brandsäker byggarbetsplats / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)

Bl a står det så här:
Krav på att det vid behov ska finnas alarmsystem finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete. I vissa fall kan det finnas behov av ett brand- och utrymningslarm.

I systemet ingår då, förutom larmtryckknappar och larmdon även detektorer som indikerar vid rök- eller värmeutveckling. En tidig indikering av brand ger förutom säkrare utrymningsförhållanden även bättre förutsättningar att i ett tidigt skede släcka en brand. Larmet behöver inte vara vidarekopplat till larmcentral/räddningstjänst men bör i sådana fall vidarebefordras automatiskt till lämpliga personer som kan larma räddningstjänst. Brand-och utrymningslarm kan kompensera en hög risknivå.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift "Skyltar och signaler" ska en utrymningssignal vara kontinuerlig utan avbrott.

Vanliga frågor

Vilka fördelar finns det med trådlösa brandlarm jämfört med traditionella trådbundna system när det kommer till installation och underhåll på byggarbetsplatser?

Både installationskostnader och tidsåtgång blir avsevärt mindre med ett WES3 system gentemot traditionella trådbundna system. Det krävs förstås ingen kabeldragning vilket kräver mindre personal och timmar för själva installationen. Underhållet är minimalt på WES systemet. Självklart kan reservdelar behöva bytas ut om något går sönder men inget regelbundet underhåll krävs förrän vid 3 år då batteribyte kan behövas.

Hur väl klarar trådlösa brandlarm att hantera de specifika utmaningarna och riskerna som byggplatser innebär, såsom temporära strukturer och ständigt föränderlig miljö?

WES systemet är framtaget för att vara extremt modulärt. Det är väldigt enkelt att tex en dag lägga till 30 enheter för att nästa dag plocka bort 20 stycken. Parkoppling av enheterna sker fort och intuitivt. Eftersom att systemet jobbar via ett mesh-nätverk där varje enhet fungerar som en repeater betyder det att varje enskild enhet inte behöver ha direktkontakt med Basstationen.

Vad är de typiska batteritiderna för trådlösa brandlarm, och hur säkerställer man att de är tillräckliga för byggprojekt med olika varaktigheter?

Batteritiden på enheterna i WES systemet ligger på ca 3 år under normal användning. Det innefattar ett bestämt antal tester och fullskaliga larm under denna period. Skulle enhet mot förmodan behöva batteribyte är detta något kunden kan väldigt enkelt göra på egen hand. Batterierna köps som tillbehör hos oss.

Hur fungerar kommunikationen mellan trådlösa brandlarm och centrala övervakningssystem, och hur säkerställs att larmen når rätt personer i realtid?

Vidarekoppling till tredjeparts system kan ordnas via en enhet i WES systemet som kallas för Interface, extern styrning. Vi flera lyckade resultat och exempel där kundens önskemål och problem har fixats med denna lösning. Tex har vi kopplat Interface enheten till permanenta brandlarmscentraler, brandgardiner, hissar, personliga bärbara system för vaktpersonal och mycket annat.

Kan du ge exempel på framgångsrika fall där trådlösa brandlarm har visat sig vara särskilt effektiva och kostnadseffektiva på byggplatser?

Vi har flertalet lyckade renoveringar och ombyggnationer av sjukhus under bältet. St. Görans sjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Nybyggnationen av Scanias nya Gjuteri använde ett storskaligt WES system för att skydda anläggningen under byggtiden. 
Även nedmonteringen av det gamla kärnkraftverket i Ågesta som överses av Vattenfall är ett roligt projekt. Vid båda dessa två sista projekten har slutkunden valt att köpa och äga systemet själva, för att senare flytta vidare systemet till nya projekt.

Standarder och regler

Brandskydd under byggtid

I Sverige finns flera krav på brandskydd och dess utformning. SBF 505 – regler för en brandsäker byggarbetsplats ger följande exempel på när det finns behov av automatiskt utrymningslarm:

 • Ett stort antal arbetstagare vistas samtidigt på platsen.
 • Det finns risk för ett snabbt brandförlopp på grund av större mängder av brandfarlig vara eller andra lättantändliga och energirika ämnen.
 • Utrymningsvägarna är långa eller på annat sätt bristfälliga.
 • Räddningstjänstens insatstid är lång.

I handboken Brandsäker byggarbetsplats redogör Brandskyddsföreningen för omständigheter där ett trådlöst brandlarm bör användas i byggmiljöer.
Handbok Brandsäker byggarbetsplats / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se)

Bl a står det så här:
Krav på att det vid behov ska finnas alarmsystem finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete. I vissa fall kan det finnas behov av ett brand- och utrymningslarm.

I systemet ingår då, förutom larmtryckknappar och larmdon även detektorer som indikerar vid rök- eller värmeutveckling. En tidig indikering av brand ger förutom säkrare utrymningsförhållanden även bättre förutsättningar att i ett tidigt skede släcka en brand. Larmet behöver inte vara vidarekopplat till larmcentral/räddningstjänst men bör i sådana fall vidarebefordras automatiskt till lämpliga personer som kan larma räddningstjänst. Brand-och utrymningslarm kan kompensera en hög risknivå.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift "Skyltar och signaler" ska en utrymningssignal vara kontinuerlig utan avbrott.

Relaterat

WES trådlöst mobilt brand- och utrymningslarm

WES skyddar byggarbetsplatser, industrifastigheter och tillfälliga byggnader över hela världen. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.

 • Produkt

WES3 Trådlöst brand- och utrymningslarm

WES3 är ett trådlöst, mobilt brand- och utrymningslarm. Systemet behöver ingen fast installation. Det går därför snabbt att installera och är enkelt att anpassa i föränderliga miljöer.

 • Nyhet

Säkra byggarbetsplatser med brandskydd under byggtiden

I strävan efter att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser blir brandskydd en alltmer central och kritisk fråga. Johan Brassart, teknisk säljare på Dafo Brand AB, betonar vikten av att integrera robusta brandskyddslösningar på byggarbetsplatser.

 • Produkt

REACT molnbaserad plattform

REACT är en molnbaserad plattform som används för övervakning och säkerhet. Den kommunicerar brand-, medicinska och andra nödsituationer till berörd personal, både på och utanför platsen.

 • Bransch

Bygg & VVS

Vi hjälper er i byggprocessen med att tydliggöra och följa upp de åtgärder som krävs för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet på en byggarbetsplats.

 • Kunskapsbank

Zlatko Profus

Behörig ingenjör brandlarm, sakkunnig brandlarm.

 • Nyhet

Kostnadseffektiv lösning för vattendetektering

WES3 Interface vatten gör det möjligt att ansluta enheter för vattendetektering till ett WES-nätverk och få automatisk övervakning dygnet runt.

 • Webbshop

WES3 Basstation standard

WES3 Basstation standard